Удосконалення технології переробки насіння соняшнику на олієдобуваючому підриємстві

Ф. Ф. Гладкий, М. В. Тарадайченко

Анотація


В статті розглядається процес шеретування насіння соняшнику, а також методи підвищення його ефективності. Доведено переваги насіннерушки Іхно-2 перед бічовою. Надано рекомендації щодо удосконалення технологічної лінії шеретування насіння соняшника

Повний текст:

PDF

Посилання


Журавлев А.И. Определение лузжистости и ботанической масличности лузги семян подсолнечника / А.И. Журавлев, В.Л. Проскурина// Масложир. пром. – 1986. – № 10. – с.8-9.

Іхно М.П. Науково-практичні основи отримання та використання харчового безлушпинного ядра соняшника: дисертація докт. техн. наук: 05.18.06 / Іхно Миколай Петрович – Х., 2004. – 258 с.

Перевалов Л.И. Обрушивание семян подсолнечника с использованием холода. Моделирование процесса / Перевалов Л.И. и др.// Химия и технология жиров. Перспективы развития масложировой отрасли: междунар. науч.-техн. конф., 25-26 мая 2011 г.: тезисы докл. – Алушта : 2011. – с.58.

Прохорова Л.Т. О «пользе» технологии переработки семян подсолнечника без отделения лузги./Масложир. пром. – 2005. – № 2. – с 16-17


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.