Аналіз даних для створення земельного кадастру населеного пункту з використанням ГІС

В. Д. Шипулин, М. Н. Иляшевич, М. С. Евсюков

Анотація


Дана стаття присвячена можливостям удосконалення ведення земельно-кадастрових робіт шляхом впровадження геоінформаційних автоматизованих системи ведення земельного кадастру


Ключові слова


Геоінформаційна система (ГІС); державний земельний кадастр; база геоданих; центроїд

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Земельний кодекс України : офіц. текст: за станом на 20 січня 2007 р. – К. : Вид. Дім “Ін Юре”, 2007. – 896 с.

Геоінформаційна система (ГІС) – як шлях до цивілізованих земельних відносин [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.1zemelna.com.ua.

Шипулін В. Д. Основні принципи геоінформаційних систем: навч. Посібник / Харьк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМХ, 2010. – 313 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.