Моделювання тривимірного в'язкої течії в лопаткових вінцях направляючих апаратів осьових компресорів

Федор Иванович Кирчу, Игорь Федорович Кинащук, Пейман Мохаммади

Анотація


В роботі проведені дослідження впливу моделей турбулентної в'язкості на характеристики компресорних решіток. Визначено залежності кута повороту потоку і втрат повного тиску в компресорній  решітці від моделей турбулентної в'язкості "k-ε" і "SST". Проаналізовано переваги та недоліки даних моделей щодо моделювання течії в компресорних решітках

Ключові слова


Компресорна решітка; моделі турбулентної в’язкості

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Аэродинамический расчет и оптимальное проектирование проточной части турбомашин / Бойко А.В., Говорущенко Ю.Н., Ершов С.В., Русанов А.В., Северин С.Д. – Х.: НТУ “ХПІ”, 2002. – 356 с.

Kolmogorov A.N. Equations of turbulent motion of an incompressible fluid // Izvestia Academy of Sciences, USSR. – 1942. - Physics № 6. - P. 56-58.

Wilcox D.C. Reassessment of the scale-determining equation for advanced turbulence models // AIAA J. - 1988. - 26, № 11. - P. 1299-1310

Jones W.P. The calculation of low-Reynolds number phenomena with a two-equation model of turbulence / W.P. Jones, B.E. Launder // Int. J. Heat and Mass Transfer. - 1973. - 16, № 10. - P. 1119-1130.

Bradshaw P., Ferris D.H., Atwell N.P. Calculation of Boundary Layer Development Using the Turbulent Energy Equation // Journal of Fluid Mechanics. – 1967. - Vol. 28, Pt.3. - Р. 593-616.

СвечниковВ.С., КирилловА.Б., Аэродинамические характеристики компрес¬сорных решёток // Труды ЦАГИ. –М.:БНТЦАГИ, 1957. – вып. № 142. – 56 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.