Тепломасообмін під час фільтраційного сушіння сирцевих гранул шлакового гравію

В. М. Атаманюк, І. Р. Барна, І. Я. Матківська

Анотація


В роботі наведені теоретичні і експериментальні дослідження тепломасообміну фільтраційного сушіння сирцевих гранул шлакового гравію. Запропоновано розрахункові залежності для визначення коефіцієнтів тепло- та масовіддачі від теплового агенту до сирцевих гранул шлакового гравію


Ключові слова


Сирцеві гранули; дисперсний матеріал; стаціонарний шар; фільтраційне сушіння; тепломасообмін; коефіцієнт тепловіддачі; коефіцієнт масовіддачі

Повний текст:

PDF

Посилання


Атаманюк В.М. Теплообмін в стаціонарному шарі сухого дрібнодисперсного капілярно-пористого матеріалу [Текст] / В.М. Атаманюк, Д.П. Кіндзера, І.О. Гузьова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2010. T. 3, N 7(45). С. 21-25. Режим доступу : URL : http://journals.uran.ua/eejet/article/view/2858.

Зотов Е.Н. Методика определения коефициента теплоотдачи охлаждающих сред в условиях нестационарного теплообмена [Текст] / Е.Н. Зотов, А.А Москаленко, Л.Н. Проценко, О.В. Разумцева // Промышленная теплотехника.–К.: – 2003, Т. 25, – №4, – С.315-317.

Симак Д.М. Тепломасообмін під час фільтраційного сушіння дисперсних матеріалів, що протікає у першому періоді [Текст] /Д.М. Симак, В.М. Атаманюк // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2011. T. 1, N 9(49). С. 23-26. Режим доступу : URL : http://journals.uran.ua/eejet/article/view/2440.

Атаманюк В.М. Зовнішній тепло- і масообмін під час фільтраційного сушіння подрібненої енергетичної верби [Текст] / В.М. Атаманюк, Я.М. Гумницький, М.І. Мосюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Хімія, технологія речовин та їх застосування. – 2011, – № 700, – С. 290-296.

Атаманюк В.М. Теплообмін під час фільтраційного сушіння гранульованого і осадженого поліакриламіду [Текст] / В.М. Атаманюк, М.С. Мальований, В.П. Дулеба // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. − Вип. 20.

–С.113-121.6. Атаманюк В.М. Зовнішній тепломасообмін підчас фільтраційного сушіння [Текст] /В.М. Атаманюк/ Промышленная теплотехника. –К.: –2006, Т. 28, –№5, –С.47-54.

Ханык Я.Н. Фильтрационная сушка плоских проницаемых материалов [Текст] : дис... док. техн. наук: 05.17.08 /Я.Н. Ханик . –Львов, 1992. – 426 с.

Гельперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии./Н. И.Гельперин / В двух книгах. – М.: Химия, 1981. –812 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.