Улучшение эксплуатационных свойств деталей лазерным поверхностным легированием

О. .В. Акимов, Фадил. Адан Алаа

Анотація


Розробка нових ресурсозберігаючих, екологічно чистих технологій поверхневого легування є важливим завданням сьогодення. Метою даної роботи є вивчення й аналіз даних по лазерному легуванню, що дозволить в подальшому вирішити проблему значної тривалості хіміко-термічної обробки і прискорити процеси насичення легуючими елементами завдяки новим видам поверхневих обробок. Показано, що лазерне легування дозволяє відійти від необхідності нагріву деталей до високих температур і тривалої витримки при цих температурах, а, отже, і істотно знизити енерговитрати і не знеміцнювати матрицю деталі.

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Гуляев, А. П. Металловедение / А. П. Гуляев.− 6-е изд. − М.: Металлургия. − 1986. − 544 с.

Бернацкий, А. В. Лазерное поверхностное легирование стальных изделий (Обзор) / А. В. Бернацкий // Сварочное производство. − 2013. − № 12. − С. 3-10.

Czerwinski, F. Thermochemical Treatment of Metals / F. Czerwinski. − 2012. − Р. 73-112 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dx.doi.org/10.5772/51566

Григорьянц, А. Г. Технологические процессы лазерной обработки: учеб. пособие для вузов / А. Г. Григорьянц, И. Н. Шиганов, А. И. Мисюров; под ред. А. Г. Григорьянца. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.

Э. Баумана. − 2006. − 664 с.

Chudina, O. Modification of Steel Surface Using the Laser Energy / O. Chudina // Journal of Surface Engineered Materials and Advanced Technology. − 2014. − № 4. − Р. 181-188. Published Online July 2014 in SciRes. [Web]: http://dx.doi.org/10.4236/jsemat.2014.44021

Лазерні технології та комп’ютерне моделювання / Під ред. Л. Ф. Головка та С. О. Лук’яненко. − Київ: Вістка. − 2009. − 296 с

Kannatey-Asibu, Jr. E. Principles of laser materials processing / E. Kannatey-Asibu Jr. − Wiley, 2009. − 838 p.

Qui, F. Transformation hardening of medium-carbon steel with a fiber laser: the influence of laser power and laser power density / F. Qiu, V. Kujanpää // Mechanika (Mechanics). − 2011. − Vol. 17, No.3. − P. 318-323.

Goia, F. Surface Hardening of an AISI D6 Cold Work Steel Using a Fiber Laser / F. Goia, M. de Lima // Journal of ASTM International. − 2011. − Vol. 8, No.2. − P. 315-318.

Чудина, О. В. Поверхностное легирование углеродистых сталей при лазерном нагреве / О. В. Чудина, А. А. Брежнев // Упрочняющие

технологии и покрытия. – 2010. − № 4. – С. 10-16.


Пристатейна бібліографія ГОСТ