№ 39 (2015)

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях" ISSN: 2079-5459

Зміст

Енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів

Улучшение эксплуатационных свойств деталей лазерным поверхностным легированием PDF (Русский)
О. .В. Акимов, Фадил. Адан Алаа 3-8
Компьютерное моделирование изгибания бурильной колонны при ее осевом и вращательном движениях PDF (Русский)
Е. .Н. Андрусенко 9-13
Разработка компьютерной системы для исследования вероятностных характеристик напряженного состояния и упругих свойств поликристаллического материала PDF (Русский)
А. А. Водка, А. .А. Гамаюнова, С. .В. Лелека 14-20
Зависимость термоупругого состояния охлаждаемой монокристаллической лопатки от азимутальной ориентации кристалографических осей PDF (Русский)
Ю. .С. Воробьев, Н. .Ю. Овчарова, Т. .Ю. Берлизова 21-25
Зміцнення поверхні інструменту зі сталі 38Х2МЮА комплексною хіміко-термічною обробкою PDF
К. .О. Костик 26-33
Аналіз вимог, що пред'являються до пожежних суден PDF
В. .С. Кропивницький 34-40
Дослідження поздовжньої жорсткості пожежного рукава типу «Т» діаметром 77 мм з урахуванням структурних елементів пожежного рукава PDF
О. .М. Ларін, Г. .О. Чернобай, В. .Б. Коханенко, С. .Ю. Назаренко 41-46
Визначення показників надійності напівпричепу автоцистерни в експлуатації методами комп’ютерної механіки PDF
О. .О. Ларін, К. .Є. Грінченко 47-55
Оценка эффективности преобразования световых потоков солнечными коллекторами PDF (Русский)
А. .В. Фролов 56-62

Інформаційні технології та системи управління

Оптимизация нейрохирургических доступов с использованием цифрового атласа внутримозговых структур PDF (Русский)
О. .Г. Аврунин, М. .Ю. Тымкович 63-67
Оценкa КТ-пapaметров костной ткани в планировании внутритканевой радионуклидной терапии PDF (Русский)
Л. .А. Аврьянова, А. .К. Авакян, А. .В. Грушка, А. .В. Зинвалюк, В. .В. Куличенко 68-72
Визуализация обонятельной щели PDF (Русский)
Я. .В. Носова, Н. .О. Шушляпина, Т. .В. Носова 73-77
Биотехническая система диагностики состояния мелкого моторного развития PDF (Русский)
К. .Г. Селиванова, Ж. .Б. Иванченко, О. .Г. Аврунин 78-82
Метод выделения изображений небесных объектов, смазанных собственным движением PDF (Русский)
Н. .С. Соковикова, В. .Е. Саваневич, А. .Б. Брюховецкий, М. .М. Безкровный 83-92

Хімічні та харчові технології, екологія

Моніторинг інформації щодо використання пробіотичних систем на основі lactobacillus acidophilus у складі харчових продуктів PDF
В. .Л. Большакова 93-97
Альдольна конденсація метилпропіонату з формальдегідом на В2О3-Р2О5-WO3/SiO2 каталізаторах PDF
Ю. .В. Дмитрук, Р. .В. Небесний, В. .В. Івасів, О. О. Мацьків 98-102
Методологія вивчення показників якості солодких страв із капсульованими пробіотичними мікроорганізмами PDF
Н. .В. Кондратюк 103-107
Инновационные идеи в технологии сладких желированных блюд на основе плодово-ягодного сырья PDF (Русский)
Т. .М. Степанова 108-114
Влияние температуры на содержание различных форм гемоглобина PDF (Русский)
Н. .Н. Тимченко, В. .А. Рубакина, М. .П. Евстигнеев, С. .Н. Лавриненко 114-118