Зміцнення поверхні інструменту зі сталі 38Х2МЮА комплексною хіміко-термічною обробкою

К. .О. Костик

Анотація


Хіміко-термічна обробка веде к різкій зміні властивостей поверхневих шарів металу, а саме міцності, в’язкості, зносостійкості, опору корозії, жаростійкості, магнітних властивостей та ін. Метою науково-дослідної роботи є вивчення структури та властивостей інструменту після хіміко-термічної обробки у нанодисперсній порошковій суміші. Розлоблено комплексну обробку, яка полягала у послідовній нітроцементації та боруванні. Апроксимацією експериментальних даних отримані рівняння, які дозволяють прогнозувати товщину боридного шару та коефіцієнт дифузії атомарного бору для легованої сталі в діапазоні температур від 800 0С до 1000 0С при комплексній обробці. Нова технологія дозволяє скоротити тривалість насичення атомарними елементами в 4–5 разів, що значно зменшує енергозатрати, отримати необхідні експлуатаційні властивості та суміщати насичення поверхневого шару атомарним бором із гартуванням

Повний текст:

PDF

Посилання


Тарасов, А. Н. Высокотемпературная нитроцементация и низкотемпературное никотрирование стали 16Х-ВИ для повышения износостойкости / А. Н. Тарасов, А. Г. Нятин, П. Р. Шевченко // Ремонт, восстановление, модернизация. – 2007. – № 5. – С. 27–31.

Петрова, Л. Г. Внутреннее азотирование жаропрочных сталей и сплавов / Л. Г. Петрова // Металловедение и термическая обработка металлов. – 2001. – № 1. – С. 10–17.

Фунатани, К. Низкотемпературное азотирование сталей в соляных ваннах / К. Фунатани // Металловедение и термическая обработка металлов. – 2004. – № 7. – С. 12–17.

Айрапетян, Н. А. Повышение износостойкости конструкционных сталей с помощью низкотемпературного насыщения углеродом и азотом [Текст] / Н. А. Айрапетян // Упрочняющие технологии и

покрытия. – 2005. – № 5. – С. 23–26.

Fernandes, F. A. P. Wear of plasma nitrided and nitrocarburized AISI 316L austenitic stainless steel / F. A. P. Fernandes, S. C. Heck, R. G. Pereira, A. Lombardi-Neto et al.// Journal of Achievements in

Materials and Manufacturing Engineering. – 2010. – T. 40(2). – C. 175–179.

Shu-Hung Yeh. Effects of Gas Nitriding on the Mechanical and Corrosion Properties of SACM 645 Steel / Shu-Hung Yeh, Liu-Ho Chiu, Heng Chang // Engineering, Scientific Research Publishing. – 2011. – T. 9(3). – C. 942-948

Ben Slima, S. Ion and Gas Nitriding Applied to Steel Tool for Hot Work X38CrMoV5 Nitriding Type: Impact on the Wear Resistance / S.Ben Slima // Materials Sciences and Applications, Scientific Research Publishing. – 2012. – T. 9(3). – C. 640–644

Baranowska, J. Functional characteristics of nitride layers on austenitic steel produced by gas nitriding / Jolanta Baranowska // Material Science. – Lithuania, 2005. – T. 11(3). – C. 226–307.

Fossati, A.Glow-discharge nitriding of AISI 316L austenitic stainless steel: influence of treatment time / A. Fossati, F. Borgioli, E. Galvanetto [ etc. ] // Surface and Coat. Technol. – 2006. – T. 200(11). – C. 3511–3517.

Liu Junyou. Nitridation of iron by the mixing technology with laser and plasma beams / Liu Junyou, Sun Fenqjiu, Yu Hanjinq // Appl. Surface Sci. – 2005. 252. – № 4. – P. 921–928.

Kulka, M. The influence of carbon content in the borided Fe-alloys on the microstructure of iron borides / M. Kulka, A. Pertek, L. Klimek // Mater. Charact. – 2006. – V. 56(3). – P. 232–240.

Genel, K. Kinetcs of boriding of AISI W1 steel // K. Genel, I. Ozbek, C. Bindal // Material Science and Engineering A. – 2003. – V.347(1–2). – P. 311–314.

Stergioudis, G. Formation of boride layers on steel substrates / G. Stergioudis // Cryst. Res. And Technol. – 2006. – V.41(10). – P. 1002–1004.

Sen Saduman. An approach to kinetic study of borieded steels / Sen Saduman, Sen Ugur, Bindal Cuma // Surface and Coating Technologies. – 2005. – V.191( 2–3). – P. 274–285.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.