Аналіз вимог, що пред'являються до пожежних суден

В. .С. Кропивницький

Анотація


Проаналізовано вітчизняний та іноземний досвід проектування рятувальних і пожежних судів, наведені систематизовані дані та рекомендації з основних розділів проектування. Наведено вимог до розмірів конструктивних елементів пожежно-рятувальних катерів, що забезпечують для пожежних: зручність і безпеку посадки в катер по тривозі; необхідну маневреність, непотоплюваність, енергоозброєність; зручність роботи з протипожежним устаткуванням, розміщеним у відсіках катерів, при ліквідації надзвичайних ситуацій

Повний текст:

PDF

Посилання


Справочник спасателя. Книга 8. Надводные и подводные спасательные работы. – М.; ФЦ ВНИИ ГОЧС. – 2006. – 204 с.

Planas-Cuchi, Eulalia., Casal, Joaquim., Lancia, Antonio., and Bordignon, Leo., “Protection of Equipment Engulfed in a Pool Fire” Journal of Loss Prevention in the Process Industry. – № 3, Volume 9. – 1996.

Leblanc, D. Fire environments typical of navy ships : дис. – Worcester Polytechnic Institute. – 1998.

Ковалев, А. А. Увеличение маневренности пожарного катера с использованием пожарного насоса как элемента подруливающей системы / А. А. Ковалев, С. В. Васильев, В. С. Кропивницкий // Збірка наукових праць. Проблеми пожежної безпеки. Вип. 35 – Х.:

НУЦЗУ. – 2014. – С. 100-105.

Ковалев, А. А. Тактико-технические требования к конструкции пожарного катера / А. А. Ковалев, В. С. Кропивницкий // Чрезвычайные ситуации: теория, практика, инновации: материалы Междунар. науч.-практ. конф. Гомель, 22–23 мая 2014 г. – Гомель:

ГГТУ им. П.О. Сухого. – 2014. – С. 218-219.

Борисов, Н. Н. Проектирование и техническая эксплуатация СВЭО / Н. Н. Борисов, Н. А. Пономарёв, С. Г. Яковлев // Н.Новгород: ВГАВТ. – 1997.

Гурович, А. Н., Проектирование спасательных и пожарных судов / А. Н. Гурович, А. А. Родионов // – Л.: Судостроение. – 1971. – 283 с.

Грамузов, Е. М. Определение основных характеристик спасательного судна методом совместного решения уравнений теории проектирования / Е. М Грамузов, В. К. Май // Вестник государственного университета морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова. – 2013. – №6 (22).

Ship design and construction. – Jersey City, NJ : Society of Naval Architects and Marine Engineers. – 2004. – Т. 2. – С. 40.1-40.34.

Ray T. A global optimization model for ship design / T. Ray, R. P. Gokarn, O. P. Sha // Computers in Industry. – 1995. – Т. 26. – №. 2. – С. 175-192.

Molland A. F. (ed.). The maritime engineering reference book: a guide to ship design, construction and operation. – Elsevier. – 2011.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.