Инновационные идеи в технологии сладких желированных блюд на основе плодово-ягодного сырья

Т. .М. Степанова

Анотація


Солодкі страви на основі плодово-ягідної сировини рекомендується споживати різним верствам населення, особливо у сезони авітамінозів. Серед даної групи особливо популярними є вироби на основі желатину, які мають як значну біологічну цінність, так і високу енергетичну, що призводить до деяких обмежень їх використання у харчовому раціоні. Звідси виникає необхідність балансування між цінностями готового продукту, що призводить до пошуку технологічних рішень. Створення стійкого науково обґрунтованого інформаційного поля щодо використання менш енергомісткої та більш цінної у технологічному та фізіологічному плані сировини, зокрема низькоетерифікованого амідованого пектину, разом із порошком яєчної шкаралупи, як джерела біоактивного кальцію, дозволить вирішити одну із існуючих соціальних проблем сучасності – неправильного харчування, зумовленого розбалансованістю раціону людини

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Smith, A. L. Youth perceptions of how neighborhood physical environment and peers affect physical activity: a focus group study / A. L. Smith, Ph. J. Troped, M. H. McDonough, J. D. DeFreez // International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. – 2015. –

№ 12. – P. 103-121.

Пивоваров, П. П. Інноваційні технології виробництва харчової продукції масового споживання / П. П. Пивоваров, О. О. Гринченко, В. М. Михайлов, С. В. Іванов, А. А. Коваленко, Є. П. Пивоваров,

В. В. Зайцев, Ю. Г. Абсалямов, А. В. Зайцев, М. О. Янчева. – Харків: ХДУХТ. – 2011. – 444 c.

Гринченко, О. О. Теоретичні та прикладні аспекти стабілізації харчових продуктів з гетерогенною структурою / О. О. Гринченко, П. П. Пивоваров, В. М. Михайлов, М. І. Погожих, М. О. Янчева,

А. В. Зайцев, Н. Г. Гринченко. – Харків: ХДУХТ. – 2010. – 253 c.

Перцевой, Ф. В. Дослідження структуроутворення та змін форми зв’язку вологи в пектинових гелях методом диференціально-сканувальної калориметрії / Ф. В. Перцевой, І. О. Крапивницька, В. О. Потапов, П. В. Гурський // Восточно-Европейский журнал передових технологий. – 2015. – 1/6 (73). – С. 48-52.

DeVries, J. W. A historical perspective on defining dietary fibre / J. W. DeVries, L. Prosky, B. Li, S. Cho // Cereal foods world. – 1999. – № 44. – Р. 367-369.

Seymour, B. G. Pectin and their Manipulation / B. G. Seymour, R. J. Hamilton, J. P. Knox // London: Wiley. – 2002. – P. 264.

Дудкин, М. С. Новые продукты питания / М. С. Дудкин, Л. Ф. Щелкунов. – М.: МАИК "Наука". – 1998. – 304 с.

Ардатская, М. Д. Клиническое применение пищевых волокон / М. Д. Ардатская. – М.: 4ТЕ Арт. – 2010. – 48 с.

Phillips, G. O. Handbook of hydrocolloids / G. O. Phillips, P. A. Williams. – New York : CRC Press. – 2009. – 1003 p.

Wisniak, J. Louis-Nicolas Vaquelin / J. Wisniak // Revista CENIC Ciencias Quimicas. – 2003. – № 1. – Р. 47-54.

Georgiev, Y. Isolation, characterization and modification of citrus pectins / Y. Georgiev, M. Ognyanov, I. Yanakieva, V. Kussovski, M. Kratchanova // J. BioSci. Biotech. – 2012. – №1. – Р. 223-233.

Verrijssen, T. A. The effect of pectin on in vitro β-carotene bioaccessibility and lipid digestion in low fat emulsions / T. A. Verrijssen, S. H. Varkempinck, S. Christiaens, A. M. Van Loey, M.E. Hendrickx // Food Hudrocolloids. – 2015. – № 49. – Р. 73-81.

Tanhatan-Nasseri, A. Citrus pectin structure and application in acid dairy drinks / A. Tanhatan-Nasseri, J. F. Thibault, M. Ch. Ralet // Tree and forestry science and biotechnology. – 2008. – № 2. – Р. 60-70.

Sungsoo, S. C. Fiber ingredients. Food applications and health benefit / S. C. Sungsoo, P. Samuel. – London : CRC Press. – 2009 – 514 p.

Донченко, Л. В. Пектин: основные свойства, производство и применение / Л. В. Донченко, Г. Г. Фирсов. – М: ДеЛи принт. – 2007. – 276 с.

Пат. 55071 Україна, МПК A23L 1/06 Морквяне желе / Г. М. Бандуренко, Т. М. Левківська ; Заявн. НУХТ. - № 201004332 ; заявл. 14.04.10; опубл: 10.12.14, Бюл. № 23.

Пат. 85803 Україна, МПК A23L 1/06 Желейний продукт / І. О. Крапивницька, Н. І. Джуренко, О. П. Паламарчук, Г. М. Бандуренко, Н. В. Скрипченко, Є. О. Омельчук ; Заявн. НУХТ. - № 200802506 ; заявл. 26.02.08; опубл. 25.02.09, Бюл. № 4.

Мацейчик, И. В. Разработка технологии и рецептур желированных масс функционального назначения / И. В. Мацейчик, И. О. Ломовский, С. М. Корпачева // Вестник КрасГАУ. – 2014. – № 7. – С. 190-195.

Пат. 2385626 Российская Федерация, МПК A23L1/06 Гелеобразующий агент, включающий комбинацию пектинов, для низкокалорийных гелей / А. Б Тегерсен, С. Х. Кристенсен; Заявит. КП КЕЛЬКО АПС. - № 2007117731/13; заявл. 12.10.05; опубл. 10.04.10, Бюл. № 8.

Earle, M. Food Products Development / M. Earle, R. Earle, A. Anderson. – Oxford: Woodhead Publishing. – 2001. – 392 p.

Kondratjuk, N. Modelling of low calorie pectin-based product composition / N. Kondratjuk, T. Stepanova, P. Pyvovarov, Y. Pyvovarov // Ukrainian Food Journal. – 2015. – № 4 – P. 22-36.

Кондратюк, Н. В. Вивчення особливостей драглеутворення в системі «NEA pectin-Са2+» / H. B. Кондратюк, Т. М. Степанова, О. В. Дубовик // Міжнар. наук.-практ. конф. Актуальні пробл. та персп.

розвитку харч. виробництв, гот.-рестор. та турист. бізнесу. – Полтава : ВНЗ Укоопспілки «ПУЕТ». – 2014. – С. 32-34.

West, J. Getting clear about communities in open innovation / J. West, K. Lakhani // Industry and Innovation. – 2008. – №15. – Р. 223-228.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.