Ієрархія прийняття рішень при передпроектної оцінці підприємства та умови відбору проектів

Татьяна Владимировна Климова

Анотація


У статті вперше представлена ієрархічна схема ухвалення рішень при передпроектній оцінці підприємства і умовах формування портфеля проектів на основі аналізу стратегій розвитку підприємства, що враховує не лише поточний стан підприємства, але і параметри діяльності підприємства в майбутньому, які визначаються виходячи з попередньої оцінки портфеля проектів і вибраних стратегій розвитку

Ключові слова


Передпроектна оцінка; ієрархия прийняття рішень; портфель проектів

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Мазорчук М.С., Яшина Е.С., Климова Т.В. Комплексное планирование реализации портфеля проектов на предприятиях машиностроительной отрасли // Авіаційно-космічна техніка і технологія. - 2006.- №4(16). - С.65-70.

Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов/ Пер с англ. Под ред. Л.П. Белых. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997.– 631 с.

Балабанов И.Т. Риск – менеджмент. – М.: “Финансы и статистика”, 1996. – 192 с.

Климова Т.В. Метод формирования портфеля проектов в условиях отсутствия внешнего инвестирования // Сборник научных трудов Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры. Выпуск 41, часть 3 . – Днепропетровск: 2007. – С. 66-73

Шарп, Уильям Ф. и др. Инвестиции: Пер. с англ. /Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер, Джеффри В. Бэйли. – М.: Изд. дом ‘”ИНФРА-М”, 1997. – 1024 с

Панджер Х., Бойль Ф., Кокс С. и др. Финансовая экономика с приложениями к инвестированию, страхованию и пенсионному делу , Пер с англ.. – М: Янус-К, 2005. – 546 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ