№ 18 (2012)

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

Зміст

Технології конструкційних матеріалів та машинобудування

Динамічний аналіз гідравлічного управління мотовилом зернозбирального комбайна PDF (Русский)
Т. С. Салыга, А. В. Красильник 3-8
Стаціонарне деформування оболонки з пружним з'єднанням шарів PDF (Русский)
Елена Николаевна Михайлуца 8-17
Дослідження процесу гарячого об'ємного штампування деталі типу «кришка» з використанням системи кінцево-елементного моделювання PDF (Русский)
Т. Н. Ковшанова, В. Н. Левченко 17-20

Інформаційні технології та системи управління

Методика оцінки вартісних характеристик однорідної продукції PDF
Ганна Іванівна Іванівна, Анатолій Семенович Зенкін, Анна Володимирівна Баланюк 21-25
Метод w-mief побудови робочого словника ознак на основі зважених навчальних вибірок PDF (Русский)
Елена Владимировна Волченко, Вадим Станиславович Степанов 26-33
Модель зміни функціонального стану водія-флегматика в транспортному заторі PDF (Русский)
Низами Уруджевич Гюлев, Виктор Константинович Доля 33-36
Дослідження характеристик методів приховування з використанням НЗБ на тлі адитивного шуму PDF (Русский)
Алексей Валериевич Дорожан, Андрей Анатольевич Астраханцев, Олеся Олеговна Вовк 37-40
Перспективи застосування інформаційних технологій при визначенні якості одягу PDF
Виктория Викторовна Залкинд 41-45
Аналіз стуктури систем підтримки прийняття рішень в АСУДР PDF (Русский)
Л. С. Абрамова, И. Г. Наглюк, С. В. Капинус 45-51
Ієрархія прийняття рішень при передпроектної оцінці підприємства та умови відбору проектів PDF (Русский)
Татьяна Владимировна Климова 51-58
Перевірка адекватності моделі системи збору вторинних гідроенергетичних ресурсів промислових підприємств PDF
Юрій Григорович Качан, Віктор Леонідович Коваленко, Анатолій Григорович Лохматов 58-61

Енергозберігаючі технології та обладнання

Дослідження факторів, що визначають величину втрат потужності в тяговій мережі PDF (Русский)
Валерий Геннадиевич Кузнецов, Константин Алексеевич Калашников 62-67
Дослідження впливу активного управління обтіканням на характеристики дифузорних компресорних решіток PDF
Юрій Матвійович Терещенко, Іван Олексійович Ластівка 67-73
Зменшення впливу методичних похибок при автоматичному визначенні техніко - економічних показників (ТЕП) енергообладнання ТЕС PDF (Русский)
Александр Васильевич Приходько 73-78

Фундаментальні аспекти сучасних технологій

Тунельна кристалізація кремнію, германію PDF (Русский)
Иван Федорович Червоный, Евгений Яковлевич Швец, Юрий Викторович Головко, Сергей Геннадиевич Егоров 79-84

Технології органічних і неорганічних речовин та екологія

Дослідження одержання кисень-, азотовмісних похідних жирних кислот амідуванням соняшникової олії PDF
А. П. Мельник, В. Ю. Папченко, Т. В. Матвєєва, С. Г. Малік, С. Ю. Крамарев 85-88
Синтез дібромідів 1,8-біс (тріалкіламмоній) -3,6-діоксаоктанов і споріднених сполук PDF (Русский)
В. В. Штамбург, С. А. Паненко, А В. Мазепа, А. Е. Шишко, В. Б. Дистанов, В. Г. Штамбург 88-91
Оптимізація умов синтезу похідних оксазолонів PDF
С. О. Петров, В. Б. Дістанов, А. Г. Бєлобров 91-95
Порівняльний аналіз структурно-фазового стану феровольфраму та брухту системи W-Ni-Fe PDF
О. А. Глотка, А. Д. Коваль, В. Л. Грешта 95-97
Вплив модифікованого каоліну на молекулярну рухливість і електропровідність поліізопрену PDF
Федір Григорович Фабуляк, Людмила Дмитрівна Масленнікова, Катерина Сергіївна Недайхліб 98-103
Модель фільтрування PDF (Русский)
А. А. Нестер, С. П. Демчик 103-107
Визначення товщини і густини зрошення плівки, яка стікає під дією гравітаційних сил, на конічних поверхнях PDF
Володимир Анатолійович Пархомчук, Богдан Олегович Яхно 107-111
Склад конденсатів, що утворюються при охолодженні газів дистиляціі у виробництві соди PDF (Русский)
В. В. Шмельков, М. А. Цейтлин, В. Ф. Райко 111-117
Модернізація пальникових системи газотурбінного двигуна ДН80 з використанням трубчастої технології газоспалювання PDF (Русский)
Геннадий Борисович Варламов, Юрий Николаевич Камаев, Павел Олегович Позняков, Дмитрий Николаевич Юрашев 117-126
Модифікація поліізопренового покриття диметакрилаттриетиленгліколем PDF
Федір Григорович Фабуляк, Людмила Дмитрівна Масленнікова, Надія Вікторівна Колоніарі, Катерина Дмитрівна Пижова 126-134
Новітні технології виробництва продукції ВРХ PDF
В. І Грідасов, Н. М. Тимченко, Л. Г. Зайцева 134-137
Алгоритм розрахунку дифузного потоку до поверхні сфероїда, моделюючого спермій PDF (Русский)
Н. П. Кунденко, А. Д. Черенков 137-141
Аналіз технічних пристроїв електромагнітного випромінювання для впливу на мікробіологічні об'єкти тваринництва PDF (Русский)
Максим Сергеевич Сорокин, Александр Данилович Черенков 141-144

Безпека життєдіяльності

Аналіз стану виробничого травматизму на підприємствах України PDF
Інна Вікторівна Москалюк, Микола Миколайович Сакун 145-152