Дослідження факторів, що визначають величину втрат потужності в тяговій мережі

Валерий Геннадиевич Кузнецов, Константин Алексеевич Калашников

Анотація


Проведено дослідження показників, що визначають величину втрат потужності в тяговій мережі та залежності величини втрат потужності в тяговій мережі від дислокації і відстані між поїздами на зоні міжпідстанції


Ключові слова


Енергозбереження; втрати потужності; тягова мережа

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Левин, Д. Ю. Теория оперативного управления перевозочным процессом [Текст] / Д. Ю. Левин. - М. : Транспорт, 2008. – 625 с.

Гетьман Г.К. Теория электрической тяги [Текст] / Г.К. Гетьман. – Д: Маковецкий, 2011. – 362 с.

Бобирь, Д. В. Усовершенствование режимов ведения грузового поезда с электрической тягой [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук 05.22.07 / Бобырь Дмитрий Валерьевич; [ДНУЖТ].-Д.:2000.-23 с.

Марквардт, К.Г. Электроснабжение электрифицированных железных дорог [Текст] / К.Г.Марквардт.  М:Транспорт, 1982.528 с.

Мирошниченко, Р. И. Режимы работы электрифицированных участков [Текст] / Р. И. Мирошниченко - М. : Транспорт, 1982. – 207 с.

Проектирование систем энергоснабжения электрических железных дорог / [Бесков Б.А., Геронимус Б.Е., Давыдов В.Н. и др.]; под ред. Л.М. Перцовского. - М.: Трансжелдориздат, 1963. – 471 с.

Эксплуатационные требования к параметрам устройств энергоснабжения железных дорог, электрифицированных на постоянном токе [Текст] : сб. науч. тр. / ВНИИЖТ – Москва : Трансжелдориздат, 1959. – 234 с.

Гаранин, М. А. Совершенствование расчета наличной пропускной способности железных дорог постоянного тока по условиям электроснабжения [Текст] : автореф. дис. … канд. техн. наук 05.22.07 / М. А. Гаранин. – Самара: 2004. – 25 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.