Оптимізація умов синтезу похідних оксазолонів

С. О. Петров, В. Б. Дістанов, А. Г. Бєлобров

Анотація


У статті надані дані дослідження впливу температурного режиму та часу перебігу реакції на вихід похідних оксазол-5-онів, що можуть бути застосовані в якості флуоресцентних барвників для поліефірних матеріалів. Встановлено залежність виходу кінцевого продукту від температури та часу реакції. Розраховано рівняння, яке описує залежність виходу біс-2-феніл-10-[(Е)-2-фенілетенил]-9Н-оксазоло[5,4-b][1,5]-бен-зодіазепіну від температурного режиму та часу перебігу реакції


Повний текст:

PDF

Посилання


Красовицкий Б.М., Болотин Б.М. Органические люминофоры. М.: Химия, 1984. 336 с.

Петров С.О., Дістанов В.Б., Бєлобров А.Г. Синтез та дослідження люмінофорів, похідних 2-феніл-4-циннамоїліденоксазол-5-ону – Харків, Вісник Національного технічного університету «ХПІ», 2011, №31 – с. 44-53.

Патент UA 67547 A, дата публікації 15.06.2004.4. Десенко С.М., Орлов В.Д.Азагетероциклы на основе ароматических непредельных кетонов. Харьков: Фолио. – 148 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.