Дослідження одержання кисень-, азотовмісних похідних жирних кислот амідуванням соняшникової олії

А. П. Мельник, В. Ю. Папченко, Т. В. Матвєєва, С. Г. Малік, С. Ю. Крамарев

Анотація


Розглянуто реакцію взаємодії β – гідроксіетилетилендіаміна і триацилгліцеринів соняшникової олії при мольному відношенні реагентів вихідних реагентів 1:1÷1:3 в інтервалі температур 413 – 453 К впродовж 6 годин. Досліджено зміни складу реакційної маси з часом реакції

Повний текст:

PDF

Посилання


Горяев М.И. Синтез и применение моноглицеридов / Горяев М.И. – Алма-Ата: Наука, 1975. – 135 с.

Руководство по технологии получения и переработки растительных масел и жиров / [под ред. А.Г. Сергеева]. - Л.: НПО „Масложирпром”, 1989. – Т.VI. - 357 с.

Технология переработки жиров / Арутюнян Н.С., Корнена Е.П., Янова Л.И. и др. - М.: Пищепромиздат, 1999. – 452 с.

Матвєєва Т.В. Технологія отримання моноацилгліцеринів амідуванням соняшникової олії: дис. на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук: 05.18.06 / Матвєєва Тетяна Вікторівна – Харків, 2005. – 190 с.

Діхтенко К.М. Технологія отримання моноацилгліцеринів амідуванням ріпакової олії: дис. на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук: 05.18.06 / Діхтенко Костянтин Миколайович – Харків, 2008. – 184 с.

Папченко В.Ю. Технологія моно-, діацилгліцеринів та діетаноламідів жирних кислот амідуванням соняшникової олії: дис. на здобуття наукового ступеня канд. техн. наук: 05.18.06 / Папченко Вікторія Юріївна – Харків, 2011. – 204 с.

Jeineck A.E. Glyserolysise of linseed oil: F compositional study / A.E. Jeineck // JAOCS. – 1969. – 9. – С. 447 – 451.

Руководство по методам исследования, технологическому контролю и учёту производства в масложировой промышленности // Под. ред. Ржехина В.П., Сергеева А.Г., Т. ІІІ. – Л.: НПО “Масложирпром”, 1964. – 408 с. 7. AJOCS OFFICIAL METHOD Cd11-57 α-Monoglycerides.

Heineck A.E., Bergseth. Glycerolysise of linseed oil: F compositional study // JAOCS. – 1969. № 9. – S. 447-451.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.