Стаціонарне деформування оболонки з пружним з'єднанням шарів

Елена Николаевна Михайлуца

Анотація


Отримано стаціонарне рішення задачі про рух невісесиметричного нормального навантаження вздовж нескінчено довгої двошарової циліндричної оболонки з тонким пружним з'єднанням. Досліджено вплив дисипативних властивостей прошарку на картину напружено-деформованого стану конструкції

Ключові слова


Дисипація; инерціальність прошарку; перетворення Фур’є

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Горшков А.Г. Стационарные задачи динамики многослойных конструкций / Пожуев В.И. –М.: Машиностроение, 1992. -224 с.

Крылов В.И. Методы приближенного преобразования Фурье и обращения Лапласа / Скобля Н.С. – М.: Наука, 1974. –223с.

Jones J.P. Waves at a flexibly bonded interface / Whitter J.S. // Trans/ ASME. Ser.E. J. Appl. Mech. –1967. –V. 34, №4. –P. 178–183.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.