Синтез дібромідів 1,8-біс (тріалкіламмоній) -3,6-діоксаоктанов і споріднених сполук

В. В. Штамбург, С. А. Паненко, А В. Мазепа, А. Е. Шишко, В. Б. Дистанов, В. Г. Штамбург

Анотація


Диброміди 1,8-біс(триалкіламоній)-3,6-діоксаоктанів та 1,8-біс(N-аміно-N,N-диметиламоній)-3,6-діоксаоктану синтезовано реакцією 1,8-дибром-3,6-діоксаоктану з третинними амінами та 1,1-диметилгідразіном, відповідно

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Штамбург В.Г., Скобелев О.Л., Гринев В.М., Дмитренко А.А. Плешкова А.П, Притыкин Л.М. Синтез и использование α,ω-бис(N,N-диалкиламино)олигооксаалканов и их аналогов как катализаторов фазового переноса для получения триалкилортоформиатов в гетерогенных системах. // Журн. Орган. Хим. -1995. – т.31, № 3. – С.660 – 664.

Притыкин Л.М., Штамбург В.Г Дмитренко А.А., Гринев В.М., Скобелев О.Л. Получение триалкилортоформиатов из хлороформа и спиртов в условиях меж фазного катализа. // Доп. НАН України. – 1995. - № 7. – С. 114 – 117.

Штамбург В.Г, Скобелев О.Л., Козак И.Ю., Гринев В.М., Дмитренко А.А., Омельницкий В.Л. Способ получения триэтилортоформиата. // Авт. св. СССР № 1781203 (1990). Опубл. в Б.И. -1992. - № 46.

Alvarez-Bailla J., Vaquero J.J., Navio J.L.G., Cabello J.F., Sankes C., Fau de Casa-Juane M., Dorrego F., Santos L. 1,5-Bis(N-benzyl-N,N-diethylammonium)diethylether dichloride (BBDE Cl). A novel bis-ammonium salt as phase transfer catalyst. // Tetrahedron. – 1990. – V. 46, N 3. – P. 967 – 978.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.