Перевірка адекватності моделі системи збору вторинних гідроенергетичних ресурсів промислових підприємств

Юрій Григорович Качан, Віктор Леонідович Коваленко, Анатолій Григорович Лохматов

Анотація


У статті поставлена задача перевірки адекватності розробленої математичної моделі системи збору вторинних гідроенергетичних ресурсів на прикладі промислових підприємств металургійного профілю


Ключові слова


Математична модель системи збору; гідроенергетичні ресурси

Повний текст:

PDF

Посилання


Коваленко, В.Л. Алгоритм синтезу оптимальної системи утилізації вторинного гідроенергетичного ресурсу / В.Л. Коваленко, Ю.Г. Качан // Меліорація та гідротехнічне будівництво. – Рівне. – № 34. – 2010. – С. 72 – 77.

Коваленко, В.Л. К вопросу прогнозирования расходов вторичных водотоков промышленных предприятий / В.Л. Коваленко, Ю.Г. Качан // Відновлювана енергетика. – 2009. – № 3. – С. 45 – 48.

Лемешко, Б.Ю. Прикладная статистика. Правила проверки согласия опытного распределения с теоретическим : методические рекомендации / Б.Ю. Лемешко, С.Н. Постовалов. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 1999. – 85 c.

Зайцев, Е.П. Теория вероятностей и математическая статистика. Базовый курс с индивидуальными заданиями и решениями типовых вариантов: учеб.-метод. пособ. / Зайцев Е.П. – Кременчуг : Изд-во Кременчуг, 2005. – 484 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.