Обгрунтування оптимального колійного розвитку сортувальної станції з використанням критеріїв прийняття рішень в умовах невизначеності

Ганна Василівна Шаповал, Вікторія Василівна Ковальчук, Аліна Володимирівна Попова

Анотація


В роботі розглянуте  питання  оптимізації колійного розвитку на сортувальній станції. Так, як за останні роки обсяги перевезень зменшилися, тому виникає необхідність в обґрунтуванні колійного розвитку в умовах невизначеності. Це питання розглянуте на прикладі парку приймання сортувальної станції з використанням різних підходів


Ключові слова


Сортувальна станція; колійний розвиток; пропускна спроможність; критерії прийняття рішень

Повний текст:

PDF

Посилання


Про затвердження Державної цільової програми реформування залізничного транспорту на 2010-2019 роки [Текст] : постанова Кабінету Міністрів від 16.12.2009 р. № .

Сотников, И. Б. Взаимодействие станций и участков железных дорог: Исследование операций на станциях [Текст] / И. Б. Сотников. – М. : Транспорт, 1976. – С. 66-70.

Грунтов, П. С. Эксплуатационная надежность станции [Текст] / П. С. Грунтов. – М. : Транспорт, 1976. – С. 181-188.

Архангельский, Е. В. Уровень загрузки и потребная мощность устройств сортировочных станий [Текст] / Е. В. Архангельский. – М.: Транспорт, 1985.

Петренко, Е. А. Железнодорожные транзитные перевозки в Украине: состояние и проблемы [Текст] / Е. А. Петренко. // Залізничний транспорт України. – 2010. - №1 - С. 59-62.

Альошинский, Є. С. Розробка моделі транспортного комплексу «Сортувльна станція – прилеглі ділянки» [Текст] / Є. С. Альошинський. – Харків: УкрДАЗТ, 2001.

Березовий, М. І. Підвищення ефективності роботи залізничних станцій [Текст] / М. І. Березовий. –Дніпропетровськ: МТУДНУЗТ ім. Лазаряна, 2010.

Савченко, И. Е. Железнодорожные станции и узлы [Текст] / И. Е. Савченко, С. В. Земблинов, И. И. Страковский. – М. : Транспорт, 1980. – 480 c.

Крячко, В. І. Розрахунки і проектування основних пристроїв на залізничних станціях [Текст]: навч. посібник / В. І. Крячко. – Харків: УкрДАЗТ, 2000.

ДБН В.2.3-19-2008. Споруди транспорту. Залізничні колії 1520 мм. Норми проектування [Текст]. Замінює СНиП ІІ-39-76; введ. 26.01.2008. – К. : Мінрегіонбуд України, 2008. – 122 c.

Хемди А. Таха. Введение в исследование операций [Текст] / Хемди А. Таха - М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – С. 765-780.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.