№ 26 (2012)

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

Зміст

Технології конструкційних матеріалів та машинобудування

Технологічні особливості реалізації газодинамічного впливу на метал, що твердіє в ливарній формі PDF (Русский)
Вадим Юрьевич Селиверстов, Юрий Валериевич Доценко, Константин Александрович Думенко 3-9
Структура та властивості аморфних відновлювальних покриттів на основі заліза PDF
Віктор Васильович Артемчук, Євген Васильович Астахов 10-15
Проектування систем польотного наддуву багатоблочних ступенів ракет-носіїв PDF (Русский)
Юрий Алексеевич Митиков 16-21
Критерії оцінки проектних рішень при створенні трансмісій сучасних коксових машин PDF (Русский)
Виктор Иванович Рындяев 21-25
Вплив матеріалу деталей нерухомих з'єднань, зібраних тепловим методом з покриттями PDF (Русский)
Анатолий Акимович Святуха, Инна Борисовна Плахотникова 25-29
Розробка методики впровадження різних профілів в якості складових елементів несучих систем вантажних вагонів PDF
Олексій Вікторович Фомін 29-33
Удосконалення виробництва вапняку в шахтних печах PDF (Русский)
И. В. Питак, П. В. Шапорев, В. П. Шапорев, Р. Я. Протопопов 33-41
Динамічний аналіз гідроприводу навісного обладнання трактора Т-150 PDF
Т. С. Салыга, А. В. Красильник 41-46

Інформаційні технології та системи управління

Про залежність часу реакції водія від зміни його функціонального стану PDF (Русский)
Низами Уруджевич Гюлев, Виктор Константинович Доля 47-50
Аналіз характеристик відкритого резонатора для вимірювання діелектричної проникності рідких біологічних речовин PDF (Русский)
Николай Петрович Кунденко 50-54
Фаза ініціалізації в бездротових сенсорних мережах PDF (Русский)
Анатолий Николаевич Зеленин, Виктория Александровна Власова 55-61
Застосування MathCAD для визначення параметрів складної нелінійної моделі PDF
Олександр Іванович Торяник, Олександр Георгійович Дьяков, Жанна Вадимівна Воронцова 61-67
Розробка Web-орієнтованого додатка управління проектами компанії «PEOPLESOFT» PDF (Русский)
Иван Алексеевич Криворотенко, Евгений Петрович Павленко 67-71
Впровадження крос-медійних технологій на поліграфічних підприємствах PDF (Русский)
Александр Владимирович Вовк, Юлия Андреевна Шевченко 71-74
Модель навчання з застосуванням навігаційних правил генерації і динамічної модифікації стратегій навчання в базисі алгебри скінченних предикатів PDF
Ярослав Володимирович Святкін 74-80
Методи дослідження для побудови моделі взаємозв'язаних часових рядів PDF (Русский)
С. Е. Гардер, Е. В. Головач 80-83
Системи діагностування в проектах на транспорті при обслуговуванні пасажирських потоків PDF (Русский)
А. Н. Горяинов 83-88
Ефективність j-кратного повторення надлишкових таймерних сигнальних конструкцій PDF
В. В. Корчинський, В. Й. Кільдішев, С. В. Хомич, Ю. В. Бєлова 88-95
Обгрунтування оптимального колійного розвитку сортувальної станції з використанням критеріїв прийняття рішень в умовах невизначеності PDF
Ганна Василівна Шаповал, Вікторія Василівна Ковальчук, Аліна Володимирівна Попова 95-100
Моделювання впливу параметрів водно-теплової обробки на зміну концентрації замісу методом нечіткої логіки PDF
Людмила Миколаївна Маркіна, О. О. Смолянкін 100-103

Енергозберігаючі технології та обладнання

Моделювання течії в елементах статора ГТД із газодинамічним впливом на аеродинамічні сліди PDF
Юрій Матвійович Терещенко, Іван Олексійович Ластівка, Катерина Вікторівна Дорошенко 104-109
Оцінка потенціалу енергозбереження систем електропостачання тяги поїздів постійного струму PDF (Русский)
Валерий Геннадиевич Кузнецов, Борис Анатольевич Костюковский 109-116

Технології органічних і неорганічних речовин та екологія

Вивчення якості стевії-сировини (stevia rebaudiana bertoni) для її подальшого переробляння на біоконцентрати функціонального призначення PDF
М. В. Роік, І. В. Кузнєцова 117-121
Синтез та дослідження люмінофорів, похідних 9-оксофлуорен-1-карбонової кислоти PDF
С. В. Андрієнко, Л. В. Кричковська, В. М. Назаров, С. В. Гришко 121-125
Удосконалення системи контролю якості будівельних матеріалів та виробів PDF
Валентина Іванівна Логаніна, Володимир Григорович Камбург, Тетяна Володимирівна Учаева 125-129
Дослідження складу і властивостей білкових продуктів із насіння соняшнику насиченого типу PDF
Ф. Ф. Гладкий, К. В. Куниця, О. А. Литвиненко 130-134
Дослідження протикорозійних властивостей продуктів амідування соєвої олії PDF
А П. Мельник, Т. І. Марценюк, С. Г. Малік 134-138
Технологія отримання люмінесцентних барвників на основі моно- та бісоксазолонів PDF
С. О. Петров, В. б. Дістанов, А. Г. Бєлобров 138-142

Безпека життєдіяльності

Причини пожеж на виробництві та їх наслідки PDF
Інна Вікторівна Москалюк 143-147
Віктимна поведінка постраждалих при ДТП PDF (Русский)
Алексей Викторович Степанов 147-154

Фундаментальні аспекти сучасних технологій

Про модифікуючий вплив молібдену на вакуумні конденсати міді PDF (Русский)
А. И. Зубков, А. А. Островерх 155-159

Технології та обладнання харчових виробництв

Використання злакової сировини при інтоксикації важкими металами PDF
І. В. Чоні, Т. В. Трощий, І. В. Жидецька 160-164
Технологія холодних напоїв із дикорослою сировиною оздоровчого призначення PDF
Н. В. Дібрівська 164-168