Технологічні особливості реалізації газодинамічного впливу на метал, що твердіє в ливарній формі

Вадим Юрьевич Селиверстов, Юрий Валериевич Доценко, Константин Александрович Думенко

Анотація


Представлений опис і проведений аналіз технологічних особливостей застосування спеціалізованих пристроїв для здійснення газодинамічного впливу на метал, що твердіє в ливарній формі


Ключові слова


Газодинамічний вплив, технологія; пристрій; конструкція

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Селиверстов В.Ю. Технология газодинамического воздействия на расплав в литейной форме – один из перспективных способов повышения качества металла отливок [Текст] / В.Ю. Селиверстов // Сучасні проблеми металургії. Наукові праці. Днепропетровск: Системные технологии. - 2007. – Том 10. – С. 25 – 35.

Селиверстов В. Ю. Перспективы применения комбинированных способов управления структурообразованием литого метала [Текст] / В.Ю. Селиверстов, Ю.В. Доценко // Вісник ДДМА. - 2009. - № 1 (15). – С.267-273.

Пат. 28858 Україна, МПК (2006) В22D 18/00. Спосіб отримання виливків / Селівьорстов В.Ю., Хричиков В.Є., Доценко Ю.В. – № 200708968; заявл.03.08.2007; опубл. 25.12.2007, Бюл.№21.

Пат. 28859 Україна, МПК (2006) В22D 18/00. Пристрій для отримання виливків / Селівьорстов В.Ю., Хричиков В.Є., Доценко Ю.В. – № 200708969; заявл.03.08.2007; опубл. 25.12.2007, Бюл.№21.

Пат. 37838 Україна, МПК (2006) В22D 18/00. Спосіб отримання виливків / Селівьорстов В.Ю., Хричиков В.Є., Доценко Ю.В. – № 200808859; заявл.07.07.2008; опубл. 10.12.2008, Бюл.№23.

Пат. 37837 Україна, МПК (2006) В22D 18/00. Пристрій для отримання виливків / Селівьорстов В.Ю., Хричиков В.Є., Доценко Ю.В. – № 200808858; заявл. 07.07.2008; опубл. 10.12.2008, Бюл.№23.

Пат. 46128 Україна, МПК (2009) В22D 18/00. Спосіб отримання виливків / Селівьорстов В.Ю., Хричиков В.Є., Куцова В.З., Меняйло О.В., Савега Д.О. – № u 200906107; заявл.15.06.2009; опубл. 10.12.2009, Бюл. №23.

Пат. 55301 Україна, МПК (2009) В22D 18/00. Спосіб отримання виливків /Селівьорстов В.Ю., Хричиков В.Є., Доценко Ю.В., Кущ П.Д., Савега Д.О. – № u 201006702; заявл. 31.05.2010; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23.

Хрычиков В.Е. Направленное затвердевание чугунных прокатных валков: Дис. … д-ра техн. наук: 05.16.04. – Киев, 1993. – 454 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.