Дослідження складу і властивостей білкових продуктів із насіння соняшнику насиченого типу

Ф. Ф. Гладкий, К. В. Куниця, О. А. Литвиненко

Анотація


У статті досліджено фракційний склад білків та вміст супутніх речовин (таких як вуглеводи та хлорогенова кислота) у продуктах, знежирених етиловим спиртом різної концентрації. Дана оцінка функціонально-технологічних властивостей білкових продуктів із насіння соняшнику насиченого типу

Повний текст:

PDF

Посилання


Кириченко В.В. Стан та перспективи розвитку селекції і насінництва гібридного соняшнику / В.В. Кириченко // “Химия и технология жиров. Перспективы развития масло-жировой отрасли” [Текст]: тезисы докладов 2-й Международной научно-технической конференции, 21 – 25 сентября 2009 г. Алушта. – Харьков: УНИИМИЖ УААН, 2009. – С. 4.

Кириченко В.В. Селекция подсолнечника на повышение адаптивного потенциала и качества масла / В.В. Кириченко, В.П. Коломацкая // Масложировой комплекс. – 2010. − № 4. – С. 24-28.

Куниця К.В. Дослідження фракціонування соняшникової олії насиченого типу / К.В. Куниця, О.А. Литвиненко, Ф.Ф. Гладкий, Є.І. Шеманська // Програма і матеріали 78-ї наукової конференції молодих вчених, аспірантів і студентів [“Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті”], 2–3 квітня 2012 р. − К: НУХТ, 2012. – Ч. 1. − С. 285-286.

Вишнепольская Ф.В. Некоторые вопросы применения этилового спирта в качестве растворителя для извлеченя липидов / Ф.В. Вишнепольская, Б.Н. Кириевский, Г.В. Бушмакина // ТРУДЫ ВНИИЖ. – 1967. – Вып. 26. − С. 135.

К вопросу экстрагируемости сопутствующих веществ в процессе этанольной экстракции / И. Петик, О. Мазаева, З. Федякина [и др.] // Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”. – Харків: НТУ “ХПІ”, 2008. – № 43. – С. 3-9.

Пат. 17430 Україна, МКИ В02В 3/00, 3/02. Насіннєрушка-2 Іхно / Іхно М.П.; заявник і патентовласник Харківський державний політехнічний університет. − № 95042099; заявл. 27.04.95; опубл. 16.10.2000, Бюл. №5.

Лабораторный практикум по технологии производства растительных масел / В.М. Копейковский, А.К. Мосян, Л.А. Мхитарьянц, В.Е. Тарасов. − М.: ВО Агропромиздат, 1990. − 192 с.

Руководство по методам исследования, технохимическому контролю и учету производства в масложировой промышленности / под ред. В.П. Ржехина, А.Г. Сергеева. – Л.: ВНИИЖ, 1965. – Т.2. – 418 с.

Щербаков В.Г. Определение фенольных веществ в семенах подсолнечника / В.Г. Щербаков, О.П. Миронова, С.Б. Иваницкий // Масложировая промышленность. – 1979. − № 10. – С. 8.

Білок соняшниковий. Технічні умови: ДСТУ 4596:2006. − [Чинний від 2008-01-01]. – Київ: Держспоживстандарт України, 2007. – 16 с. – (Національний стандарт України).

Дослідження основних закономірностей змін структури безлушпинного ядра насіння соняшнику при його плющенні / Ф. Гладкий, О. Литвиненко, А. Котелевська [та ін.] // Звіт про науково-дослідну роботу. – Харків: НТУ «ХПІ», 2009. – 105 с.

Архипов В. Біологічна цінність рослиних білків / В. Архипов // Харчова і переробна промисловість. − 2006. − №5. − С.22-23.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.