Технологія отримання люмінесцентних барвників на основі моно- та бісоксазолонів

С. О. Петров, В. б. Дістанов, А. Г. Бєлобров

Анотація


У статті надані дані про синтез ряду нових люмінесцентних барвників для поліефірних матеріалів, похідних моно-і бісоксазол-5-ону. Розглянуто стадії процесу отримання проміжних і кінцевих продуктів. На основі експериментальних та теоретичних даних запропонована принципова схема отримання похідних моно-і бісоксазол-5-ону

Повний текст:

PDF

Посилання


Петров С.О.Синтез та дослідження люмінофорів, похідних 2-феніл-4-циннамоїліденоксазол-5-ону / С.О. Петров, В.Б.Дістанов, А.Г.Бєлобров//Вісник Національного технічного університету «ХПІ»– Харків. – 2011. – №31. – С. 44-53.

Красовицкий Б.М.Органические люминофоры / Б.М.Красовицкий, Б.М.Болотин //М.: Химия. – Москва. – 1984.– 336 с.

Патент UA 67547 A, дата публікації 15.06.2004.4. Десенко С.М.Азагетероциклы на основе ароматических непредельных кетонов / С.М.Десенко, В.Д.Орлов //ИздательствоХарьков: Фолио.–Харьков. –1998. –148 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.