Про модифікуючий вплив молібдену на вакуумні конденсати міді

А. И. Зубков, А. А. Островерх

Анотація


Проаналізовано концентраційні залежності розміру зерна і періоду кристалічної градки мідної матриці для бінарної системи Cu-Mo. Зроблено припущення, що Мо при конденсації двокомпонентного пару виступає в ролі модифікатора для міді, який диспергує зеренну структуру внаслідок формування сегрегацій на поверхнях зростаючих зерен. Для перевірки гіпотези була розрахована концентрація Мо в конденсаті необхідна для створення адсорбційних шарів, що складають 0,5 і моно шару

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Ребиндер П. А., Липман М. С. Физико-химические основы модификации металлов и сплавов малыми поверхностно активными примесями, в кн.: Исследования в области прикладной физико-химии поверхностных явлений, Модификатор - Л., 1936.

Зубков А.И., Охотская А.В. Диспергирование зеренной структуры фольг нанокомпозитов на основе меди // Материалы 47 Международной конференции “Актуальные проблемы прочности”. – Нижний Новгород : 2008. – Ч. 2. – С. 27–29.

Зубков А.И., Ильинский А.И., Зозуля Э.В., Бармин А.Е, Островерх А.А. Рекристаллизация осаждённых в вакууме нанокомпозитов на основе меди и железа. 50 Международный научный симпозиум «Актуальные проблемы прочности». Витебск. Беларусь: Сборник материалов Ч.1.- Витебск,2010-232 с.

Зубков А.И., Ильинский А.И., Зозуля Э.В., Зеленская Г.И., Бублик Е.С. О зависимости типа Холла-Петча в нанокомпозитах на основе меди.// Материалы 47 Международной конференции “Актуальные проблемы прочности”. – Нижний Новгород : 2008. – Ч. 2. – С. 25–26.

Ильинский А.И., Лях Г.Е. Методы механических испытаний пленок и фольг //Зав.лаборатория, т.44, №2, 1978. –1507–1511 с.

Зубков А. И., Ильинский А. И., Шулаев В. М. и др. Осаждение из паровой фазы в вакууме дисперсноупрочненных фольг меди с субмикрозернистой структурой // Вопросы атомной науки и техники. – 2003. – №5. – Серия: Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники. – С. 24–29.

Зубков А.И., Панова Ю.В. Структура и прочность нанофазных конденсатов Cu-Mo // Вісник Національного технічного університету «ХПІ» Збірник праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. Харків НТУ «ХПІ» 2011.-№24.-156с.

Урусов В.С. Теоретическая кристаллохимия: Учебное пособие — М.: Изд-во МГУ, 1987. — 275 c.

М. В. Классен-Неклюдова и Г. И. Конторова Природа межкристаллических прослоек // УФН Т. XXII, 1939г. вып. 1.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.