Вплив корельованих завад на пропускну здатність безперервного каналу зв’язку

М. В. Захарченко, В. Й. Кільдішев, Ю. В. Бєлова, С. В. Хомич

Анотація


Одержано аналітичні залежності між пропускною здатністю безперервного каналу та функцією кореляції сигналу при наявності канальних завад, сформульовані умови впливу коефіцієнта кореляції на пропускну здатність і швидкість передачі при обмеженій якості

Ключові слова


Завада; канал зв’язку

Повний текст:

PDF

Посилання


Блейхут Р. Теория и практика кодов, контролирующих ошибки [Текст] / Блейхут Р.; пер. с англ. – М.: Мир, 1986. – 576 с.

Benedetto S. Serial Concatenation of Interleaved Codes [Текст] / [S.Benedetto, D. Divsalar, D. Monlorsi, F. Pollara]. – IEEE Trans. Inf Theory. – 1998. – Vol. 44. – P. 909-926.

Иванова И.В. Анализ методов синдромного декодирования кодов Рида-Соломона [Текст] / Иванова И.В. – Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – 2005. – № 5.

Захарченко М.В. Системи передавання даних. – Т. 1: Завадостійке кодування: підручник [для студентів вищих технічних навчальних закладів] [Текст] / М.В. Захарченко– Одеса: Фенікс, 2009. – 448 с.

Захарченко Н.В., Условия разделения множеств исправляемых и обнаруживаемых ошибок в таймерных сигнальных конструкциях [Текст] / Н.В.Захарченко, М.М.Гаджиев, Е.Н. Мартынова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2010. T. 1, N 6(43). С. 4-10.

Корн Г. Справочник по математике [Текст] / Г. Корн, Т. Корн – М.: 1974. –830с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.