№ 33 (2012)

Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

Зміст

Технології конструкційних матеріалів та машинобудування

Сучасні вимоги до конструкцій залізничних напіввагонів, які проектуються чи модернізуються PDF
Олексій Вікторович Фомін 3-7
Використання комбінованого впливу на розплав системи Al-Si при затвердінні PDF (Русский)
Юрий Валериевич Доценко, Вадим Юрьевич Селиверстов 7-16
Класифікація вібраційних процесів PDF (Русский)
А. А. Келемеш 16-19
Застосування математичного моделювання для автоматизації процесу ремонту і проведення випробувань колектора основного паливного вузла ГТД PDF
С. Костєлов, І. Коноваленко 19-28
Нанесення шаруватих аморфізованих відновлювальних газотермічних покриттів PDF
Віктор Васильович Артемчук, Євген Аркадійович Астахов 28-37
Вплив лазерного опромінення з різною довжиною хвилі на міцністні характеристики кубічного нітриду бору PDF
Олексій Олександрович Гончарук, Олексій Дмитрович Кагляк, Леонід Федорович Головко, Анатолій Миколайович Лутай, Валерій Григорович Сороченко 37-44
Визначення залежності температури різання від режимів різання і кута схрещування при чистовому точінні валів чашковими примусово обертовими різцями PDF (Русский)
Л. Д. Мелконов 44-48

Інформаційні технології та системи управління

Синтез оптимальної системи вимірювання коефіцієнта динамічності мостових споруд PDF
Віталій Володимирович Барчан 49-55
Оптимізація алгоритму резолюції в логіці висловлювань за допомогою 0,1-ного уявлення диз'юнктів PDF (Русский)
Максим Владимирович Волченко 55-62
Вплив корельованих завад на пропускну здатність безперервного каналу зв’язку PDF
М. В. Захарченко, В. Й. Кільдішев, Ю. В. Бєлова, С. В. Хомич 62-68
Прогнозування показників якості проектованих виробів методом багатовимірної просторової екстраполяції PDF (Русский)
Наталья Анатольевна Зубрецкая, Сергей Сергеевич Федин 68-72
Автоматизована система побудови математичної моделі газогідродинамічних дросельних схем PDF
Євген Павлович Пістун, Роман Ярославович Грудецький 72-77
Про зміну функціонального стану водія-меланхоліка в транспортному заторі PDF (Русский)
Низами Уруджевич Гюлев, Виктор Константинович Доля, Марина Ивановна Крамарова 77-80
Оцінка результатів ортезування нижніх кінцівок з вико-ристанням цифрових фотокамер з великою дісторсією PDF (Русский)
Владимир Семенович Качер, Александр Владимирович Гадяцкий, Юрий Николаевич Задерей, Любовь Константиновна Роман, Ирина Николаевна Василенко 81-86
Підвищення ефективності контрейлерних перевезень вантажів PDF
А. М. Котенко, П. С. Шилаєв, А. В. Світлична 87-95
Комп'ютерна система класифікації деталей PDF (Русский)
Любовь Алексеевна Борковская, Алексей Васильевич Борковский, О. Ю. Бондарь, ю. Т. Кобылецкий 95-98

Енергозберігаючі технології та обладнання

Способи інтенсифікації процесів відводу теплоти від котушок дискових обмоток трансформатора PDF
Сергій Віталійович Ільїн 99-102
Енергозберігаючі технології на рівні прийняття рішень PDF
Євгенія Євстафіївна Чайковська 102-108
Робочий процес радіально-діагональної гідротурбіни (РОД). Методика побудови прогнозної універсальної характеристики PDF (Русский)
Олег Васильевич Потетенко, Александр Мефодиевич Гришин, Людмила Константиновна Яковлева, Ольга Сергеевна Вахрушева, Евгений Сергеевич Крупа, О. С. Вахрушева, А. А. Гулахмадов 109-119
Методика розрахунку основних характеристик плоского геліотермічного колектора PDF
Ігор Мирославович Озарків, М. І. Данчук, В. С. Козар 119-128

Технології органічних і неорганічних речовин та екологія

Дослідження закономірностей модифікування структури феросилікагелів PDF
Олена Іванівна Косенко, Антоніна Дмитрівна Кустовська 129-135
Про кінетичні параметри осадження бору на поверхні вуглецевих волокон PDF
Віктор Олексійович Скачков, Віктор Ілліч Іванов, Сергій Анатолійович Воденніков, Юрій Вікторович Мосейко 135-140
Дослідження реакції ізомерних ацетіламінотолуолов з озоном у рідкій фазі в присутності марганецбромідного каталізатора PDF (Русский)
Андрей Генриевич Галстян 140-146
Новий каталізатор міжфазного переносу для синтезу тріалкілортоформіатів PDF (Русский)
В. В. Штамбург, В. Г. Штамбург, А. Е. Шишко 146-148
Хлорування продуктів взаємодії 2-тіенілгліоксаля з амідами карбонових кислот та аренсульфамідами PDF (Русский)
В. В. Штамбург, А. А. Анищенко, В. Г. Штамбург, А. В. Мазепа 149-157