Хлорування продуктів взаємодії 2-тіенілгліоксаля з амідами карбонових кислот та аренсульфамідами

В. В. Штамбург, А. А. Анищенко, В. Г. Штамбург, А. В. Мазепа

Анотація


Досліджено взаємодію 2-тієнілгліоксалю з уретаном, амідами карбонових кислот, пара-нітроаніліном, аренсульфоніламідами. Була розглянута можливість використання нових похідних 2-тієнілгліоксалю в якості синтонів в органічному синтезі, шляхом їх модифікації в результаті N-хлорування


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Жунгиету Г.И., Чухрий Ф.Н. / Взаимодействие индола с α-кетоальдегидами // Ж. Всес. Хим. о-ва им. Д.И. Менделеева – 1970. – Т.15, №3. – С.353 – 354.

Штамбург В.Г., Аніщенко А.О., Івонін С.П. / 3-Арил-2-фурилхіноксаліни // Міжнародна конференція «Хімія азотовмісних гетероциклів», 2-5 жовтня 2000 р., Харків. Тез доп. – 2000. – С.117.

Ровинский М.С., Долюк В.Г., Штамбург В.Г., Кремлев М.М. / Некоторые превращения 2-тиенилглиоксаля // Воп. хим. и хим. технологии. – 1977. – Вып.47. – С. 6- 11.

Вінник А.О., Рябовол Я.І., Замігайло Л.Л. / Трикомпонентна однореакторна конденсація 4-гідроксикумарину, арилгліоксалів та тіосечовини // VII Всеукраїнська конференція мол. вчених та студентів з актуальних питань хімії. – Дніпропетровськ, 2009. – Тез. доп., С.148.

Ровинский М.С., Долюк В.Г., Жуховицкий В.Б., Штамбург В.Г., Кремлев М.М. / Получение 3-арилхиноксалонов // Хим. гетероцикл. соед. – 1977. - № 6. – С. 819 – 820.

McGillivray G., ten Krooden E./ Chlorination with t-butylhypochlorite in the presence of alcohols. Part 2. Effect of structure of alcohol and order of addition of reactants, on the reactions of substituted thiophene // South Africa Journ. Chem. – 1989. – V. 42, No 3. – P.113 -119.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.