Підвищення ефективності контрейлерних перевезень вантажів

А. М. Котенко, П. С. Шилаєв, А. В. Світлична

Анотація


В статті проведено аналіз існуючих технологій, зроблені висновки, та запропоновані заходи щодо організації регулярного міжнародного сполучення на основі контрейлерних технологій

Ключові слова


Контрейлерні перевезення; пристрій для горизонтального накочування; вантажний модуль; графік станів; диференціальні рівняння

Повний текст:

PDF

Посилання


Концепция организации контрейлерных перевозок «на пространстве 1520».–2011г.

Шилаєв П.С. Підвищення ефективності процесу інтероперабельних перевезень вантажів на основі ресурсозберігаючих технологій. /Шилаєв П.С.//Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня к.т.н. – 2012р.

Modalohr — система перевозки автотранспортних средств.// Железные дороги мира.– 2002. – №10.

Котенко А.М. Інтермодальні перевезення. Перспективи розвитку /Котенко А.М.,Шилаєв П.С. //Зб.наук.праць. – Харків УкрДАЗТ. – 2009. – вип.54.–с.31-36.

Информационно-деловой журнал «Столичный экспресс».–2010г. – Одеса. – с.2-22.

М.Д.Костюк. Техніко-технологічне забезпечення інтермодальних та інтероперабельних перевезень/ М.Д.Костюк, Ю.В.Дьомін// Залізничний транспорт України. – 2009. –№3.

Кириллова, А.Г. Новые технологии перевозок – контрейлерные поезда. Европейские реалии и российские перспективы /Кириллова, А.Г.// Транспорт: наука, техника, управление. – 2010. – № 7. – С. 25-28.

Состояние и перспективы развития мультимодальных (комбинированых) перевозок в Украине// Транспорт. – №7. – 2012г. – с.63-68.

Котенко А.М. Підвищення ефективності комбінованих перевезень. Удосконалення вантажної і комерційної роботи на залізницях України /Котенко А.М., Кушнірчук В.Г// Зб. наук. праць. – Харків: УкрДАЗТ. – 2004. – Вип.62. – с.50-55.

Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі України у після кризовий період. –К.:НІСД. –2011. – 48 с.

http://www.uzt.kiev.ua/clients/uzt.nsf/0/7420E4AA076B4F6DC22577D1002E59A1.

Специальный выпуск Контрейлерные перевозки, ООО «Редакция журнала «РЖД-партнер». – 2012р.


Пристатейна бібліографія ГОСТ