Оцінка результатів ортезування нижніх кінцівок з вико-ристанням цифрових фотокамер з великою дісторсією

Владимир Семенович Качер, Александр Владимирович Гадяцкий, Юрий Николаевич Задерей, Любовь Константиновна Роман, Ирина Николаевна Василенко

Анотація


В статті наведено порівняльний аналіз методів оцінки результатів ортезування нижніх кінцівок. Представлено схему вимірювань і математичний апарат для мінімізації впливу дисторсії об'єктиву фотокамери на результати вимірювань

Ключові слова


Ортезування; дисторсія; фотокамера; калібрування

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


ISO 8551. Протезирование и ортезирование - Функциональные недостатки - Описание человека, которого лечат с помощью ортеза, клинические цели лечения и функциональные требования к ортезу. -с.10. - 2003-08-15.

Гельман Р.Н., Дунц А.Л. Лабораторная калибровка цифровых камер с большой дисторсией // Геодезия и картография. – 2002. - №7. – С. 23 – 31

Курков В., Чекурин А. Цифровые технологии в ближней фотограмметрии, // САПР и графика. – 2000 - №8

Stevens P. Clinically Relevant Outcome Measures in Orthotics and Prosthetics / K.Susan // Clinically Relevant Outcome Measures in O&P.-February 2009

Geboers J. Ankle-foot orthosis has limited effect on walking test parameters among patients with peripheral ankle dorsiflexor paresis/ W. Wetzelaer, H. Seelen, F. Spaans, M. Drost // J Rehabil Med. -2002. - №34. –Р. 80-85.

Brooks D. The 2-minute walk test as a measure of functional improvement in persons with lower limb amputation / J.Parsons, J.Hunter, M. Devlin, J. Walker // Arch Phys Med Rehabil. -2001. -№82. -Р.1478-1483.

Brooks D. Reliability of the two-minute walk test in individuals with transtibial amputation / J.Hunter, J.Parsons, E.Livsey, J.Quirt, M.Devlin // Arch Phys Med Rehabil. -2002. -№83. -Р.1562-1565.

Пат. № 54139 А, Україна, МПК А61В5/103. Пристій для оцінки стійкості і опороздатності людини / Салєєва А.Д., Качер В.С., Гадяцький О.В., Ковалько М.Т., Роман Л.К., Василенко І.М., Малиняк М.І., Рибка Є.В.; Науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності -№2002054224;Заявл.23.05.02; публ.;Промислова власність. Офіційний бюлетень. 2003. -№ 2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.