Енергозберігаючі технології на рівні прийняття рішень

Євгенія Євстафіївна Чайковська

Анотація


Представлені технології  функціонування енергетичних систем на рівні прийняття рішень  та  оцінена їх ефективність


Ключові слова


Підтримка функціонування; технологія; прийняття рішень

Повний текст:

PDF

Посилання


Мацевитый Ю.М. Термоэкономический анализ теплонасосной системы теплоснабжения / Ю.М. Мацевитый, Н.Б. Чиркин, М.А. Кузнецов // Проблемы машиностроения.- 2010.- №1, т.13.- С.42-51.

Редько А.А. Исследование термодинамических режимов геотер-мальных теплонасосных установок / А.А. Редько, Д.Х. Харлампиди // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури.- 2009.-№2(76) .- С.86— 98.

Чайковська Є.Є. Інтелектуальне управління функціонуванням енергетичних систем на основі контролю їх працездатності / Є.Є.Чайковська// Східно-Європейський журнал передових технологій. 2006. T. 3, N 2(21). С. 48-52.

Чайковская Е.Е. Управление согласованием производства и потребления теплоты на уровне принятия решений / Е.Е Чайковская //Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2007. T. 2, N 3(26). С. 16-20.

Чайковская Е.Е. Поддержание функционирования энергетических систем на основе интеллектуального управления тепломассобменными процессами // ММФ-2008: VI Минский международный форума по тепло- и массобмену: Тез. докл. и сообщ. / Институт тепло- и массобмена имени А.В. Лыкова НАН Беларуси. 19-23 мая 2008 г. Минск, 2008. Т.2.С.304-306.

Чайковська Є.Є. Техніко-економічна оцінка енергозберігаючої технології комбінованого теплопостачання / Н.Ф. Іщук // Східно-Європейський журнал передових технологій. 2011. T. 4, N 8(52). С. 45-47. Режим доступу : URL : http://journals.uran.ua/eejet/article/view/1464.

Чайковська Є.Є. Підтримка функціонування біопаливних установок/ К.О. Кустов // Східно-Європейський журнал передових технологій. 2012. T. 2, N 10(56). С. 41-44. Режим доступу : URL : http://journals.uran.ua/eejet/article/view/3891.

Чайковська Є.Є. Інтелектуальна система управління теплонасос-ним енергопостачанням / В.В. Стефанюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту.- 2011.- №5.- С. 76-83.

Чайковська Є.Є. Підтримка гідроакумулювання та виробництва енергії на рівні прийняття рішень / Є.Є. Чайковська // Східно-Європейський журнал передових технологій. 2010. T. 2, N 7(44). С. 15-21. Режим доступу : URL : http://journals.uran.ua/eejet/article/view/2694.

Чайковська Є.Є., Сивоглаз Г.В. Підтримка функціонування вітродизельної енергетичної установки // VІ Международная научно-практическая конференция “Aktualni vymozenosti Vedy -2010”: Материалы докл. / Прага. 27 июня -5 июля 2010. С.39-43.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.