Дослідження закономірностей модифікування структури феросилікагелів

Олена Іванівна Косенко, Антоніна Дмитрівна Кустовська

Анотація


Досліжено закономірності термічного та гідротермального модифікування пористої структури та фазового складу спільноосаджених феросилікагелів з різним співвідношенням Fe2O3 : SiО2. Результати пояснені спільною дією  процесів масопереносу і фазових перетворень, а також взаємним впливом компонентів на ці процеси

Ключові слова


Феросилікагель; пориста структура; гідротермальне модифікування; термообробка

Повний текст:

PDF

Посилання


Нефедов, Б. К. Катализаторы процессов углубленной переработки нефти [Текст] / Б. К. Нефедов, Е. Д. Радченко, Р. Р. Алиев. – М. : Химия, 1992. – 266 с.

Неймарк, И. Е. Синтетические минеральные адсорбенты и носители катализаторов [Текст] / И. Е. Неймарк. – Киев : Наукова думка, 1982. – 104 с.

Ермоленко, Н. Ф. Регулирование пористой структуры окисных адсорбентов и катализаторов [Текст] / Н. Ф. Ермоленко, М. Д. Эфрос. – Минск : Наука и техника, 1981. – 288 с.

Сидорчук, В. В. Влияние гидротермальной обработки на структуру бинарных адсорбентов ZrO2.SiО2, SnO2. SiО2 [Текст] / В. В. Сидорчук, В. А. Кагановский, В. М. Чертов // Докл. АН УССР. Сер. Б. – 1984. – С. 58 – 60.

Комаров, В. С. Физико-химические основы регулирования пористой структуры адсорбентов и катализаторов [Текст] / В. С. Комаров, И. Б. Дубницкая. – Минск : Наука и техника, 1981. – 336 с.

Чертов, В. М. Некоторые особенности гидротермального старения силикагеля [Текст] / В. М. Чертов, В. В. Цырина // Колл. журн. – 1985. – т. 47, в. 5. – С. 922 – 926.

Кельцев, Н. В. Основы адсорбционной техники [Текст] / Н. В. Кельцев. – М. Кельцев, Н. В. : Химия, 1984. – 592 с.

Грег, С., Синг, К. Адсорбция, удельная поверхность, пористость [Текст] : пер. с англ. – М. : Мир, 1970. – 407 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.