Новий каталізатор міжфазного переносу для синтезу тріалкілортоформіатів

В. В. Штамбург, В. Г. Штамбург, А. Е. Шишко

Анотація


Дибромід 1,8-біс(N-аміно-N,N-диметиламоній)-3,6-діоксаоктану виявися ефективним каталізатором міжфазного переносу в синтезі триалкілортоформіатів з хлороформу, спирту та NaOH у гетерофазній системі

 


Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Штамбург В.Г., Скобелев О.Л., Гринев В.М., Дмитренко А.А. Плешкова А.П, Притыкин Л.М. Синтез и использование α,ω-бис (N,N-диалкиламино)олигооксаалканов и их аналогов как катализаторов фазового переноса для получения триалкилортоформиатов в гетерогенных системах. // Журн. Орган. Хим. -1995. – т.31, № 3. – С.660 – 664.

Притыкин Л.М., Штамбург В.Г Дмитренко А.А., Гринев В.М., Скобелев О.Л. Получение триалкилортоформиатов из хлороформа и спиртов в условиях меж фазного катализа. // Доп. НАН України. – 1995. - № 7. – С. 114 – 117.

Штамбург В.Г, Скобелев О.Л., Козак И.Ю., Гринев В.М., Дмитренко А.А., Омельницкий В.Л. Способ получения триэтилортоформиата. // Авт. св. СССР № 1781203 (1990). Опубл. в Б.И. -1992. - № 46.

Штамбург В.В., Паненко С.А., Мазепа А.В., Шишко А.Е., Дистанов В.Б., Штамбург В.Г. Синтез дибромидов 1,8-бис(триалкиламмоний)-3,6-триоксаоктанов и родственных соединений. // Вісн. Нац. Техн.. Ун-ту «ХПІ». – 2012. - № 18. – С.88 – 90.

Свойства органических соединений. Справочник/ Под ред.. А.А. Потехина // 1984. – Л., «Химия». – С.263.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.