Використання розрахунку Стефана-Шварца для визначення часу герметизації виливки в об'ємній піщаній формі

В. Ю. Селиверстов

Анотація


Представлений порівняльний аналіз результатів розрахунку процесу затвердіння виливків із сталі та алюмінієвого сплаву, що відносяться до основних геометричних різновидів тіл охолодження, методом Стефана-Шварца і методом скінчених елементів

Ключові слова


Затвердіння; розрахунок; метод Стефана-Шварца; метод скінчених елементів; порівняльний аналіз

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Пат. 28858 Україна, МПК (2006) В22D 18/00. Спосіб отримання виливків / Селівьорстов В.Ю., Хричиков В.Є., Доценко Ю.В. – №200708968; заявл.03.08.2007; опубл. 25.12.2007, Бюл.№21.

Пат. 37838 Україна, МПК (2006) В22D 18/00. Спосіб отримання виливків / Селівьорстов В.Ю., Хричиков В.Є., Доценко Ю.В. – №200808859; заявл.07.07.2008; опубл. 10.12.2008, Бюл.№23.

Пат. 46128 Україна, МПК (2009) В22D 18/00. Спосіб отримання виливків / Селівьорстов В.Ю., Хричиков В.Є., Куцова В.З., Меняйло О.В., Савега Д.О. – № u 200906107; заявл.15.06.2009; опубл. 10.12.2009, Бюл. №23.

Селиверстов В.Ю. Технология газодинамического воздействия на расплав в литейной форме – один из перспективных способов повышения качества металла отливок [Текст]/В.Ю. Селиверстов //Сучасні проблеми металургії. Наукові праці. – 2007. – Том 10. – С. 25 – 35.

Селівьорстов В.Ю. Перспективи використання газодинамічного впливу на розплав у ливарній формі при виготовленні якісних литих заготовок [Текст]/В.Ю. Селівьорстов, Ю.В. Доценко //Материалы  международной конференции [Стратегия качества в промышленности и образовании] (Варна, Болгария, 2 – 9 июня 2006 г.). – 2006. – Том 1. – С.164.

Гуляев Б.Б. Теория литейных процессов [Текст]/Б.Б. Гуляев . – М.: Машиностроение, 1976. – 316 с


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.