№ 50 (2012)

Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Нові рішення у сучасних технологіях

Зміст

Інформаційні технології та системи управління

Характерні особливості імовірносного розподілу трафіку телекомунікаційних мереж спеціального призначення PDF
С. М. Порошин, С. Г. Котенко, М. О. Можаєв 39-44
Прикладна інформаційна технологія для прогнозування процесів розвитку регіональних макроекономічних систем PDF
М. А. Гринченко 44-50
Підвищення ефективності транспортного процесу в АПК шляхом пакетування вантажів PDF (Русский)
В. З. Докунихин, С. И. Бондарев, В. В. Мельник 50-54
Вплив вторинних дефектів на надійність динамічних інформаційних систем PDF (Русский)
Д. А. Маевский 54-58
Ідентифікація стохастичної складової тремографічного сигналу PDF (Русский)
А. И. Савицкий, Е. В. Линник 58-65
Удосконалення організації пасажирських перевезень в умовах конкуренції PDF
А. С. Нечитайленко, О. В. Шевченко 65-68
Дослідження впливу факторів транспортного затору на стан водіїв PDF (Русский)
Н. У. Гюлев, В. К. Доля 69-72
Вживання методів робастного управління рухом морського судна по курсу PDF (Русский)
Н. В. Ивановский 73-76

Технології конструкційних матеріалів та машинобудування

Глава 9. Основи єдиної теорії рушіїв на безперервних потоках. виведення формули тяги, польотного (тягового) ККД, теореми про підйомної силі продуваемого ізольованого профілю одиничного розмаху, як рушія на безперервних потоках (коротка теорія крила літака PDF (Русский)
Б. Ш. Мамедов 3-17
Використання розрахунку Стефана-Шварца для визначення часу герметизації виливки в об'ємній піщаній формі PDF (Русский)
В. Ю. Селиверстов 17-22
Теоретичні дослідження паливної економічності на пасажирському маршрутному транспорті і перспективи покращення її показників PDF
А. П. Горбунов, В. Г. Мазанов, С. П. Мазін, О. С. Мазін 23-28
Аналіз напружено-деформованого стану при радіаційній повзучості з урахуванням впливу періодичної зміни температур та навантажень PDF (Русский)
Ю. Н. Корытко 28-33
Розрахунково-експериментальний підхід для аналізу пошкоджуваності при ударному малоцикловому навантаженні PDF
Д. В. Бреславський, І. В. Наумов, О. А. Татарінова, А. В. Кипенський 33-38

Технології органічних і неорганічних речовин та екологія

Дослідження вологості деревно-полімерних матеріалів на вторинних полімерів PDF (Русский)
В. В. Лебедев, А. И. Карев, С. А. Чавров 77-79
Аналіз сучасного газоочисного обладнання PDF (Русский)
Ю. Г. Бакланов, В. Ф. Моисеев, Н. А. Букатенко 79-83
Особливості порушення мікроелементного обміну у експериментальних тварин під впливом поверхнево-активних речовин PDF (Русский)
Н. Г. Щербань 83-87
пакувального матеріалу на основі природних складових PDF
А. А. Дубініна, С. О. Ленерт, О. С. Круглова 87-91
Кінетика і термодинаміка реакції амідування кукурудзяної олії діетаноламіном PDF
А. П. Мельник, Т. В. Матвєєва, Г. В. Григорова, Т. І. Марценюк 91-95
Дослідження залежності в’язкості соняшникової олії від температури PDF
В. Ю. Папченко, А. Н. Гуртовий, Т. Н. Чуднова 95-99
Дослідження процесу іммобілізації амілолітичних ферментів на магнітних частках Fе3O4 PDF
В. С. Омельченко, Л. В. Кричковська, С. В. Жирнова, А. В. Зінченко 99-102
Кінетика сульфатного вилучення сполук ніколу (II) із вторинної сировини PDF
Г. О. Юрченко, А. М. Бутенко 102-106

Енергозберігаючі технології та обладнання

Вибір раціональних систем автоматизованого управління компресорних станцій теплового насосу PDF (Русский)
А. В. Чермалых, В. М. Чермалых 107-116
Вплив тиристорних випрямлячів електродвіжітельного комплексу судна на суднову електроенергетичну систему PDF (Русский)
А. А. Жиленков, И. А. Седаков 116-119
Дослідження нерівномірності потоку за решітками аеродинамічних профілів з газодинамічним управлінням обтіканням PDF
Ю. М. Терещенко, І. О. Ластівка, К. В. Дорошенко 119-124
Підтримка електроакумулювання на рівні прийняття рішень PDF
Є. Є. Чайковська 124-127
Створення високоефективних проточних частин високонапірних радіально-осьових гідротурбін PDF (Русский)
К. А. Миронов, И. И. Тыньянова, А. А. Гулахмадов 127-133
Особливості визначення витрати та температури продуктів згоряння у димовому тракті доменних повітронагрівачів PDF
Олександр Вадимович Кошельнік, Олена Миколаївна Заєць, Вадим Михайлович Кошельник 133-139
Шляхи впровадження енергоустановок, що використовують альтернативні джерела енергії, на переробних підприємствах та узгодження їх вихідної потужності зі споживачем PDF
О. В. Радчук, Л. Г. Рожкова, Д. Д. Казаков 139-146
Аналіз методів програмної корекції результатів вимірювань, отриманих за допомогою турбінного перетворювача потоку у спірометрічній апаратурі PDF (Русский)
Е. И. Сокол, А. В. Кипенский, Р. С. Томашевский 146-153

Фундаментальні аспекти сучасних технологій

Визначення технологічних характеристик процесу електролітичного отримання алюмінію PDF (Русский)
Иван Федорович Червоный, Геннадий Иванович Щербань, Игорь Евгеньевич Лукошников, Дмитрий Владимирович Прутцков 154-158
Аналітичний вираз розподілу температури в ємбріоні для технології Зілос PDF (Русский)
Ю. Е. Мегель, Д. А. Левкин 159-162
Оцінка похибок вимірювання коерцитивної сили при структурному аналізі виробів двополюсним електромагнітом PDF (Русский)
В. М. Власовец 162-168