Аналіз напружено-деформованого стану при радіаційній повзучості з урахуванням впливу періодичної зміни температур та навантажень

Ю. Н. Корытко

Анотація


У статті наведені рівняння стану повзучості та пов’язаного з нею накопичення пошкоджуваності, показана їх придатність у дослідженнях напружено-деформованого стану конструкцій при радіаційній повзучості. Представлені результати чисельних досліджень вигородки атомного реактору ВВЕР-1000, продемонстрований вплив періодичної зміни робочих температур на процеси релаксації напружень

Ключові слова


Вигородка атомного реактору; радіаційна повзучість; температурний розподіл; інтенсивність напружень

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Воеводин В. Н. Эволюция структурно-фазового состояния и радиационная стойкость конструкционных материалов / В. Н. Воеводин, И. М. Неклюдов. - К.: Наукова Думка, 2006. – 376 с.

Троянов В. М. Оценка и анализ термомеханического поведения элементов ВКУ реакторов ВВЭР с учетом эффектов облучения / В. М. Троянов, И. М. Лихачев, М. Я. Хмелевский, В. И. Цофин, Н. В. Шарый, В. П. Юременко, В. К. Шамардин, В. С. Неустроев, В. И. Прохоров // Сборник докладов пятой межотраслевой конференции по реакторному материаловедению, Димитровград, 8-12 сентября 1997 г. – Димитровград, 1998. – Т. 2, часть 1. – С. 3 - 18.

Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических установок. - М.: Энергоатомиздат, 1989. – 525 с.

Шамардин В. К. Оценка и анализ термомеханического поведения элементов ВКУ реакторов ВВЭР с учетом эффектов облучения (обзор экспериментальных результатов) // В. К. Шамардин, В. С. Неустроев, В. И. Прохоров, И. М. Лихачев, В. М. Троянов, М. Я. Хмелевский, В. И. Цофин, Н. В. Шарый, В. П. Юременко // Сборник докладов пятой межотраслевой конференции по реакторному материаловедению, Димитровград, 8-12 сентября 1997 г. – Димитровград, 1998. – Т. 2, часть 1. – С. 19 - 39.

Бирюков О. В. Длительная прочность элементов кассеты насыпного типа для быстрого газоохлаждаемого реактора // О. В. Бирюков, А. А. Золочевский, А. Г. Лаврук, О. К. Морачковский, С. М. Школьный. – М.: ЦНИИ атоминформ, 1985. – 39 с.

Бреславський Д. В. Модель циклічної термоповзучості для тіл обертання/ Д. В. Бреславський, Ю. М.Коритко, О. К.Морачковський // Проблемы прочности. – 2011. - №2. – С. 33 – 46.

Коритко Ю. М. Розробка методу розрахунку довговічності елементів конструкцій при періодичній зміні температур і навантажень: дис. … канд.техн.наук: 05.02.09 / Коритко Юлія Миколаївна. – Харків, 2011. – 206 с


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.