Особливості визначення витрати та температури продуктів згоряння у димовому тракті доменних повітронагрівачів

Олександр Вадимович Кошельнік, Олена Миколаївна Заєць, Вадим Михайлович Кошельник

Анотація


У статті розглянуто питання стосовно можливості утилізації теплоти димових газів, що відходять від доменних повітронагрівачів. На основі математичного моделювання теплових режимів регенератора визначено параметри теплоносіїв. Здійснено розрахунки та аналіз динаміки зміни температури і витрати  відхідних газів по довжині димового тракту блоку доменних повітронагрівачів з урахування включення чотирьох апаратів у послідовному режимі

Ключові слова


Доменні повітронагрівачі; гази, що відходять; динамічні характеристики; теплоутилізатор

Повний текст:

PDF

Посилання


BP Statistical Review of World Energy June 2011. – Режим доступу: http://www.bp.com/assets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/reports_and_publications/statistical_energy_review_2011/STAGING/local_assets/pdf/statistical_review_of_world_energy_full_report_2011.pdf.

Гольдфарб Э. М. Закономерности прогрева насадки и пути повышения температуры доменного дутья / Э. М. Гольдфарб // Изв. Вузов – 1960. – № 3. – С. 148 – 156.

Работа доменной печи с нагревом дутья до 1200 – 13800С / А. А. Шокул, В. П. Лозовой и др. // Сталь. – 1978. – № 2. – С. 10 – 13.

Планка Б. Повышение температуры дутья в доменных печах/ Б. Планка // Сталь. – 1982. – № 4. – С. 14–19.

Кошельник В. М., Кошельник А. В. Уточненная математическая модель доменного воздухонагревателя. Вестник ХГПУ, Вып.49.-Харьков:ХГПУ, 1999, с.113 ─ 117.

Кошельнік О. В. Особливості розрахунків процесів складного теплообміну в регенеративних теплообмінниках з нерухомою вогнетривкою насадкою нагрівальних і плавильних печей / О. В. Кошельнік // Промышленная теплотехника. – Т. 30, № 3. – 2008.– С. 33 – 40.

Соломенецев С. Л. Упрощенный метод оптимизации режимов работы блока доменных воздухонагревателей / С. Л. Соломенецев, В. Д. Коршиков // Сталь. – 1985. – № 6. – С. 16 – 18.

Монкерн Х. Новая система оптимизации управления доменными воздухонагревателями / X. Монкерн, М. Фосс и др. // Черные металлы. – 1994, окт. – С. 16 – 23.

Пальц Г. Использование тепла отходящих газов для нагрева дутья /Г. Пальц // Черные металлы. – 1984. – № 19. – С. 23 – 30.

Cорока Б. С. Системы сжигания и теплоутилизационные устройства технологических печей: Современное состояние и мировые тенденции развития / Б. С. Сорока // Энерготехнологии и ресурсосбережение. – 2012.– № 12. – С. 54 – 68.

Доменные воздухонагреватели (конструкция, теория, режимы работы) / Шкляр Ф. Р., Малкин В. М., Каштанова С. П. и др. – М.: Металлургия, 1982. – 176 с.

Сазанов Б. В. Теплоэнергетические системы промышленных предприятий: Учебн. пособие для вузов / Б. В. Сазанов, В. И. Ситас. – М.: Энергоатомиздат, 1990. – 304 с.

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров‘я. Тези доповідей ХХ міжнародної науково-практичної конференції. Ч. І (15-17 травня 2012 р. Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л. Л. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 246.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.