Аналіз методів програмної корекції результатів вимірювань, отриманих за допомогою турбінного перетворювача потоку у спірометрічній апаратурі

Е. И. Сокол, А. В. Кипенский, Р. С. Томашевский

Анотація


У статті з метою зниження інструментальної похибки запропоновані й описані методи математичної корекції результатів вимірювань, отриманих за допомогою турбінного перетворювача потоку. Проведено аналіз частотних властивостей такого перетворювача та визначено вплив на результати перетворення запропонованих методів. На підставі аналізу були зроблені висновки про специфіку запропонованих методів і показана доцільність використання кожного з них в спірометріческіх апаратурі

Ключові слова


Спірометр; турбінний перетворювач потоку; інструментальна похибка; методи корекції; динамічна компенсація помилки

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Office spirometers: the good, the bad, and the ugly / P. L. Enright, M. Swanney, D. Burton and G. Liistro // The buyers’ guide to respiratory care products. – 2007. – 5-18 pp.

Сахно Ю. Ф., Дроздов Д. В., Ярцев С. С. Исследование вентиляционной функции легких. – М.: Издательство РУДН, 2005. – 83 с.

Standartisation of spirometry / M. R. Miller; R. Crapo; J. Hatkinson et al.; edited by V. Brusasco // Eur. Respiratory Journal. – 26'2005. – 319-338 pp.

Измерительная система современного спирометра и пути ее усовершенствования / Е. И. Сокол, А. В. Кипенский, Е. И. Король, Р. С. Томашевский // Вестник НТУ «ХПИ». Тематический выпуск: «Новые решения в современных технологиях». – Харьков НТУ «ХПИ», 2009. – № 37. – С 22-25.

Пат. 55354 Україна, МПК (2009) G01F 3/00. Спірометричний турбінний перетворювач / Є. І. Сокол, А. В. Кіпенський, Є. І. Король, Р. С. Томашевський. – № u201007009; заявл. 07.06.2010; опубл. 10.12.2010, Бюл. №23.

Томашевский Р. С. Улучшение технических показателей портативного спирометра с турбинным преобразователем потока // «Прикладная радиоэлектроника». – Т. 9. – № 4. – Харьков: Харьковский национальный университет радиоэлектроники, 2010. – С. 569-574.

Сокол Е. И., Кипенский А. В., Томашевский Р. С., Король Е. И. Адаптивный метод снижения инструментальной погрешности турбинного датчика в процессе его эксплуатации // «Технічна електродинаміка» Тематичний випуск. Силова електроніка та енергоефективність. – Ч. 2. – Київ: ІЕД НАНУ, 2010. – С. 265-268.

Long term performance of a hand held spirometer / Asger Dirksen, Flemming Madsen, Ole Find Pedersen, Anne Mette Vedel, Axel Kok-Jensen // Thorax. An international peer-reviewed journal for health professionals in all aspects of respiratory medicine. – BMJ Publishing Group Ltd & British Thoracic Society. – 1996. – № 51. – pp. 973-976.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.