Шляхи впровадження енергоустановок, що використовують альтернативні джерела енергії, на переробних підприємствах та узгодження їх вихідної потужності зі споживачем

О. В. Радчук, Л. Г. Рожкова, Д. Д. Казаков

Анотація


В статті проведений аналіз о доцільності використання на переробних підприємствах поновлюваних джерел енергії, зокрема, низькотемпературних теплових джерел і енергії вітру. При впровадженні теплових помп треба враховувати світовій досвід, зокрема, у виборі сучасних теплообмінних апаратів, компресорів та холодильних агентів. Що стосується вітроустановок, то доцільно впроваджувати ВУ з достатньо високим коефіцієнтом перетворення енергії вітру, працюючими і при низьких швидкостях вітру, маючими самозапуск , добрі експлуатаційні властивості і невисоку ціну. Такими ВУ можуть бути вертикально осьові середньої швидкохідності

Ключові слова


Альтернативні джерела енергії; вітрова енергія; низько потенційна теплота; вторинні енергоресурси; теплові помпи; вітроустановки; коефіцієнт використання енергії вітру; узгодження; енергозбереження

Повний текст:

PDF

Посилання


Мировой рынок тепловых насосов «воздух-вода».// Холодильная техника – 2010 - №2.

Щербина О. Енергія для всіх.: Технічний довідник з енергоощадності та відновлювальних джерел енергії. Видання четверте/ О. Щербина. –Ужгород:.Видавництво Валерія Падяка -2007.

Лежнева Л. И. Теплонасосы: Крымские перспективы / Л. И. Лежнева //Энергосбережение.- 2010 - №9.

Оніпко О. Ф. Вітроенергетика та енергетична стратегія./ О. Ф. Оніпко, Б. П. Коробко, В. М. Миханюк -Київ.: Фенікс, 2008.

Отчет Всемирной ассоциации по использованию ветровой енергии за .2009.

Переход с R22 на альтернативные хладоагенты –актуальное,простое и экономически эффективное решение. // Холодильная техника.,2010-№6.

Моника Витт Природные хладоагенты состояние вопроса и тенденции./ Витт Моника //Холодильная техника - 2010-№10.

Доктор Карин Ян. Экологически безопасные тепловые насосы. / Карин Ян// Холодильная техника -2010-№4.

Рожкова Л. Г. Нові форми профілів лопатей вертикально –осьових вітроустановок середньої швидкохідності.: автореф. дис. канд. техн. наук.: Рожкова Людмила Георгіївна. – Суми, 2004 – 21с.

Корінчевська Т. В., Снежкін Ю. В., Чалаєв Д. М., Шаврін В. С., Дабіжа Н. О. Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України. 2009.: Матеріали з Інтернету.

Соренсен Б. Преобразование, передача и аккумулирование энергии : Учебно –справочное руководство /Б. Соренсен – М., Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2011.-296с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.