Аналіз сучасного газоочисного обладнання

Ю. Г. Бакланов, В. Ф. Моисеев, Н. А. Букатенко

Анотація


Неможливо перелічити всі види газоочисного встаткування й описати принцип їхньої роботи в одній статті, але ясно одне, що створення безпечного навколишнього середовища на підприємствах є однією з першорядних завдань. Екологічна заможність виробництв можлива тільки в тому випадку, якщо підприємство "група ризику" піклується про чистоту внутрішнього й зовнішнього середовища

Ключові слова


Аналіз; газоочисне обладнання; пил; очищення повітря; аппарат

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Машини та апарати у хімічних, харчових і ереробних виробництвах [Текст]: підручник / Товажнянський Л. Л., Шапорев В. П., Моісеєв В. Ф., Пітак І. В. та ін. – Х.: Колегіум, 2011. – 606 с.

Пітак, І. В. Використання масообмінного контактного елементу для очищення газових викидів в вугільній промисловості [Текст] / І.В. Пітак, А. Ю. Масікевич, В. Ф. Моісеєв // Вестник Национального технического университета «ХПИ». – 2011. – № 53. – С. 130-138.

Питак, И. В. Исследование процесса мокрого улавливания пыли в роторном вихревом аппарате [Текст] / И. В. Питак // Вестник НТУ «ХПИ». – 2010. – № 17. – С. 135-140.

Питак, И. В. Закономерности процесса очистки газовоздушных смесей в роторном вихревом аппарате [Текст]: дис. канд. техн. Наук / И. В. Питак. – Х., 2008. – 149 с.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.