пакувального матеріалу на основі природних складових

А. А. Дубініна, С. О. Ленерт, О. С. Круглова

Анотація


Проведено дослідження паропроникності і водопоглинання розробленого комбінованого пакувального матеріалу на основі природних складових

Ключові слова


Забруднення оточуючого середовища; біополімери; біодеградуючий пакувальний матеріал; водопоглинання; паропроникність

Повний текст:

PDF

Посилання


Технические свойства полимерных материалов. Справочник [Текст] / В. К. Крыжановский, В. В. Бурлов, А. Д. Пониматченко, Ю. В. Крыжановская. - СПб.: Профессия, 2003. 240 с.

Дубініна, А. А. Упаковка харчових продуктів з полімерних матеріалів : моногр. [Текст] / А. А. Дубініна, Г. А. Синицина, О .Г. Мошник [та ін.]. – Х.: Факт, 2011. – 399 с.

Каверин, В. А. Выбор, изготовление, испытания тары и упаковки [Текст] / В. А. Каверин, К. П. Феклин, МГУП. - М.: изд-во МГУП, 2002. – 260 с. 4.

Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию [Текст]: ГОСТ 25898-83. – Введ. 01.01.74. – М.: Издательство стандартов, 1984. – 9 с.

Каверин, В. А., Феклин К. П. Упаковочные машины, аппараты, материалы. Лабораторный практикум. [Текст] / В. А. Каверин, К. П. Феклин, МГУП. М., 2004. – 164 с.

Матеріал пакувальний комбінований. Технічні умови [Текст]: ТУ У 17.1-01566330-270:2012. / Черевко О. І., Дубініна А. А., Онищенко В. М., Круглова О. С.–Введ. 23.04.2012. – Держспоживстандарт України, ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», 2012. – 20 с.

Дубініна, А. А. Вивчення бактерицидних властивостей плівок на основі природних компонентів [Текст] / А. А. Дубініна, Т. М. Летута, О. С. Круглова // Прогресивна техніка та технологія харчових виробництв, ресторанного господарства і торгівлі : зб. наук. праць – Х.: ХДУХТ. Вип. 2 (10), 2009. – с. 164-168.

Дубініна, А. А. Визначення гідрофобності нового пакувального матеріалу [Текст] / А. А. Дубініна, О. С. Круглова // Сучасний ринок товарів та проблем здорового харчування: мат-ли Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (20-21 жовтня 2011 р.). – Х.: ХДУХТ.

Dubinina, A. Studing of the power of adhesive connection of chitosan film with paper (cardboard) [Теxt] / A. Dubinina, S. Lehnert, O. Kruglova // 11th International commodity science conference on the occasion of 85th anniversary of Poznań university of economics (12-14.09.2011) – Poland, Poznan. – P. 9.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.