Розрахунково-експериментальний підхід для аналізу пошкоджуваності при ударному малоцикловому навантаженні

Д. В. Бреславський, І. В. Наумов, О. А. Татарінова, А. В. Кипенський

Анотація


Статтю присвячено опису розрахунково-експериментального методу визначення рівня пошкоджуваності у пластинчатих конструктивних елементах, що обумовлена їх циклічним ударним навантаженням. Наведено стислий опис методу та результати чисельних й експериментальних досліджень

Ключові слова


Пошкоджуваність; циклічне ударне навантаження; пластина; чисельне моделювання; метод скінченних елементів; експериментальні дослідження

Повний текст:

PDF

Посилання


Field J. E. Review of experimental techniques for high rate deformation and shock studies / J. E. Field, S. M. Walley, W. G. Proud, H. T. Goldrein, C. R. Siviour.// Int. J. Imp. Eng. - 2004. - Vol. 30. – P. 725–775.

Goldsmith W. Non-ideal projectile impact on targets / W. Goldsmith // Int. J. Impact Eng., - 1999. – Vol. 22. -№ 23. - P. 95-395.

Lemaitre J. Mechanics of solid materials / J. Lemaitre, J.-L. Chaboche. - Cambridge: University press, 1994. -556 p.

Chaboche J.-L. Damage Mechanics./J.-L. Chaboche // In Comprehensive Structural Integrity, Pergamon Press. - 2002. - Vol. 2. - P.213-284.

Болюх В. Ф. Лінійні електромеханічні перетворювачі імпульсної дії. / В. Ф. Болюх, В. Г. Данько –Харків: НТУ «ХПІ», 2006. – 260 с.

Наумов И. В. Деформирование и разрушение пластин при нагружении цилиндрическим ударником / И. В. Наумов, В. Ф. Болюх, Д. В. Бреславский // Механіка та машинобудування. – Харків. - 2010. - №1. – С. 207-216.

Breslavsky D. Numerical and experimental investigations of fracture in thin-walled structures at impact loading./ D. Breslavsky, I. Naumov, A. Onyshchenko // Nonlinear dynamics - 2010: proceedings of the Third International Conference, September 21-24, 2010. – Kharkov. - 2010. – P. 278-283.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.