Прикладна інформаційна технологія для прогнозування процесів розвитку регіональних макроекономічних систем

М. А. Гринченко

Анотація


У роботі розроблено прикладну інформаційну технологію для прогнозування процесів розвитку регіональних макроекономічних систем, яка об'єднала підхід на основі методу системної динаміки і макропоказників системи національних рахунків, що дозволило підвищити наукову обґрунтованість сформованого прогнозу

Ключові слова


Макроекономічна система; прогнозування; імітаційна модель; інформаційна технологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Геєць В.М. Моделювання економічної безпеки : держава, регіон, підприємство: монографія / [В.М. Геєць, М.О. Кизим, Т.С Клебанова та ін.] ; За ред. : Геєць В.М.  Х. : Н.-д. центр індустр. пробл. розвитку НАН України. : ІНЖЕК, 2006.  239 c.

Медоуз Д. Пределы роста: [пер. с англ] / [Медоуз Д. и др.]. – М. : Изд-во МГУ, 1991. – 206 с.

Гринченко М.А. Структура системы прогнозирования развития макроэкономических систем / В.Л. Лисицкий, М.А. Гринченко // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків, 2005.− № 59. – С. 105-109.

Гринченко М.А. Разработка имитационной модели прогнозирования процессов развития макроэкономических систем / В.Л. Лисицкий, М.А. Гринченко // Східноєвропейський журнал передових технології. − Харків: Технологічний центр, 2009. – №3/5 (39). − С. 4-8.

Гринченко М.А. Реализация информационной технологии прогнозирования процессов развития макроэкономической системы. Результаты исследования. / М.А. Гринченко // Системи обробки інформації. – Харків: Харківський університет Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба, 2011. – № 2(92). − С. 259-263.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.