Кінетика і термодинаміка реакції амідування кукурудзяної олії діетаноламіном

А. П. Мельник, Т. В. Матвєєва, Г. В. Григорова, Т. І. Марценюк

Анотація


Досліджено реакцію амідування кукурудзяної олії діетаноламіном при температурах 433 – 473 К і мольних відношеннях реагентів1 : 1, 1 : 2, 1 : 3. Знайдено кінетичні та термодинамічні параметри реакції. Запропоновано кінетичну модель реакції. Оцінено похибку розрахунків за даною кінетичною моделлю

Ключові слова


Моноацилгліцерини; діацилгліцерини; триацилгліцерини; кінетика; термодинаміка; кінетична модель

Повний текст:

PDF

Посилання


Горяев М. И. Синтез и применение моноглицеридов. – Алма-Ата.:Наука, 1975. – 135 с.

Мельник А. П., Матвєєва Т. В. Дослідження кінетики одержання похідних алкилкарбонамідів із жирів // Вісник Харківського державного политехнічного університету. – Харків: ХДПУ, 1999. – Вип. 33. – С. 46 – 48.

Мельник А. П., Матвєєва Т. В. До питання дослідження кінетики утворення похідних алкілкарбонамідів із жирів // Вісник Харківського державного політехнічного університету. – Харків: ХДПУ, 1999. – Вип. 90. – С. 66 – 68.

Мельник А. П., Матвєєва Т. В. Технологія отримання моноетаноламідів із олій та жирів. // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний нститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2002. – №2, Ч. – С. 89 – 93.

Мельник А. П., Матвєєва Т. В., Папченко В. Ю. Отримання моноацилгліцеридів з триацилгліцеридів соняшникової олії // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2004. – №41 – С. 56 – 60.

Мельник А. П., Матвєєва Т. В., Григорова Г. В. Щодо амідування кукурудзяної олії // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – №58 – С. 44 – 48.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.