Теоретичні дослідження паливної економічності на пасажирському маршрутному транспорті і перспективи покращення її показників

А. П. Горбунов, В. Г. Мазанов, С. П. Мазін, О. С. Мазін

Анотація


Встановлено що витрати пального на маршруті,  в залежності від кількості пасажирів можуть збільшуватись у 1,5 рази, а від кута нахилу дороги у 3,3 рази. Визначено що гібридні автобуси і електробуси можуть суттєво знизити витрати пального на міському маршрутному пасажирському транспорті, а також покращити екологічні показ

Ключові слова


Паливна економічність; транспорт; гібридний автобус; електробус

Повний текст:

PDF

Посилання


Говорущенко, Н.Я. Техническая эксплуатация автомобилей. [ Текст ] : учебник. / Н. Я. Говорущенко . – Харьков : Вища школа. Изд - во при Харьк. ун – те, 1984. – 312 с.

Горбачев, П.Ф. Сучасні наукові підходи до організації роботи маршрутного пасажирського транспорту в містах. [Текст] : монографія. / П.Ф. Горбачев. Харків : Изд-во ХНАДУ, 2009. – 196 с.

Ефремов, И.С. Теория городских пассажирских перевозок. [ Текст ] : учебное пособие для вузов. / И.С. Ефремов, В.М. Кобозев, В.А. Юдин. М. Высш. школа, 1980. – 535 ., ил.

Безбородов, Г.Б. Экономия топлива при вождении автомобіля. [ Текст ]: книга / Г.Б. Безбородов, Н.М. Маяк, А.А. Чалий. К .: Техніка, 1986. – 112 с., ил. – Библиогр. : с. 109 – 110.

Гришкевич, А.И. Автомобили: теория. [ Текст ]: учебник для вузов / А.И. Гришкевич. Мн .: Выш. шк., 1986. – 208 с .: ил.

Вишняков, Н.Н. Автомобиль: Основы конструкции. [ Текст ]: учебник для вузов по специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство» – 2-е изд., перераб. и доп. / Н.Н. Вишняков, В.К. Вахламов, А.Н. Нарбут, и др. М.: Машиностроение, 1986. – 304 с.: ил.

Гольд, Б.В. Конструирование и расчет автомобиля. [ Текст ]: ученик изд. 2-е, переработанное и дополненное. / Б.В. Гольд. М .: – 1962.

Бажинов, О.В. Гібридні автомобілі. [ Текст ]: монографія. / О.В. Бажинов, О.П. Смирнов, С.А. Сєріков, А.В. Гнатов, А.В. Колєсніков. Харків, ХНАДУ, 2008. – 327с.

Соснин, Д.А. Новейшие автомобильные електронные системы. [ Текст ]: учебное пособие для специалистов по ремонту автомобилей, студентов и преподавателей вузов и колледжей. / Д.А. Соснин, В.Ф. Яковлев. М .: СОЛОН – Пресс, 2005. – 240 с .: ил. – (Серия «Библиотека студента» ).


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.