Управління температурним полем технологічного процесу екструзії виробництва алюмінієвих профілів

АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ БУНДЗА, ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ЄЛІЗАРОВ, СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ КУЩОВИЙ

Анотація


В роботі досліджено метод управління температурним полем технологічного процесу екструзії алюмінієвих профілів. Визначено, що під час виробництва алюмінієвих профілів важливим є контроль відхилення температури від заданого значення та її рівномірність розподілу по поверхні заготовки. Від цих параметрів залежить якість алюмінієвих профілів, відсоток браку та об’єми виробництва загалом. Активних засобів контролю температурних параметрів процесу екструзії алюмінієвих профілів раніше запропоновано не було, тому дана робота присвячена розробці такого контрольно-вимірювального комплексу, який би вирішив поставлену задачу. Для вирішення проблеми керування температурним полем в процесі екструзії запропоновано використати пристрій для безконтактного вимірювання температури поверхні алюмінію, який буде складовою частиною контрольно-вимірювального комплексу

Ключові слова


екструзія, температурне поле, контрольно-вимірювальний комплекс, пірометр спектрального відношення, алюмінієві профілі, якість продукції

Повний текст:

PDF

Посилання


Ткаченко, А. М. Основні тенденції розвитку алюмінієвої промисловості на сучасному етапі / А. М. Ткаченко, Ю. Ю. Ястребова // Економіка промисловості. – 2004 – № 5. – C. 33 - 38. 2 Поскачей, А. А. Оптико-электронные системы измерения температуры / А. А. Поскачей, Е. П. Чубаров // М.: Энергоатомиздат. – 1988. – 340 с. 3 Мирошников, М. М. Теоретические основы оптико-электронных приборов / М. М. Мирошников // Л.: Машиностроение – 1983. – 360 с. 4 Гордов, А. Н. Основы пирометрии / А. Н. Гордов // М.: Металлургия. – 1971. – 240 с. 5 Олейник, Б. И. Приборы и методы температурних измерении / Б. И. Олейник, С. И. Лаздина, В. П. Лаздин, О. М. Жагулло // М.: Изд-во стандартов. – 1987. – 440 с. 6 Скорик, Б. И. К вопросу применения бесконтактных методов измерения температуры нагретых тел / Б. И. Скорик, А. В. Гейко // Системи обробки інформації. – 2007. – №9. – C. 129-132 7 Фрунзе, А. Пирометры спектрального отношения: преимущества, недостатки и пути их устранения / А. Фрунзе // Фотоника. – №4. – 2009. – C. 32-37 8 Галунин, С. А. Исследование методов управления температурным полем в системах нагрева алюминия перед прессованием / С. А. Галунин, А. Н. Никаноров, А. А. Муратов, Ю. И. Блинов, А. С. Орлов // Известия СПбГЭТУ «ЛЭТИ» – 2012. – C. 87-93 9 Мала гірнича енциклопедія. В 3-х т. / За ред. В. С. Білецького. — Донецьк: Донбас. – 2004. 10 Saha, P. K. Aluminum extrusion technology / P. K. Saha // Asm International – 2000. 11 Kleiner, M. Manufacturing of Lightweight Components by Metal Forming / M. Kleiner, M. Geiger, A. Klaus. // Сirp Аnnals - Мanufacturing technology. – 2003 – №52(2). – P. 521-542. 12 Бундза, Б. П., Єлізаров, О. С. Оптичний пірометр №2196306 опуб. 10.01.2003 Патент РФ заявка 2000119033/28 від 10.07.2000 13 Gaussorgues, G. La Thermographie Infrarouge / G. Gaussorgues //Principes-technologie - Application. Lavoisier – 1988. – 419 p. 14 Савельев, И. В. Курс общей физики, том III. Оптика, атомная физика, физика атомного ядра и элементарных частиц / И. В. Савельев //М., Изд., «Наука». Глав. ред. физ.-мат. лит 1973. 15 Петренко, В. А. Пирометрический комплекс с системой команд i-7000 / В. А. Петренко, А. М. Цубин, Л. Б. Ковальчук // ГНПП "РИУС" КИА, г. Киев. – 2002. – C. 372-376. 16 Runde, M. Induction Heating of Aluminium Billetsusing Superconducting Coil / M. Runde, N. Magnusson // PHYSIC. – 2002. – P. 133-134.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.