№ 46 (2015): Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"

Опубліковано: 2015-11-18

Енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів

Інформаційні технології та системи управління