№ 46 (2015)

Вісник НТУ "ХПІ": Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"

Зміст

Енергетика, машинобудування та технології конструкційних матеріалів

Управління температурним полем технологічного процесу екструзії виробництва алюмінієвих профілів PDF
АНДРІЙ БОГДАНОВИЧ БУНДЗА, ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ ЄЛІЗАРОВ, СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ КУЩОВИЙ 5-10
ЗАВИСИМОСТЬ СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ И СОБСТВЕННЫХ ФОРМ КОЛЕБАНИЙ ОТ ИНЕРЦИОННО-ЖЕСТКОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК СИСТЕМ С КОНЕЧНЫМ ЧИСЛОМ СТЕПЕНЕЙ СВОБОДЫ PDF
АНДРІЙ ГРАБОВСЬКИЙ 11-16
КРИТЕРИАЛЬНАЯ ПАРЕТО-ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ АКСИАЛЬНО-ПОРШНЕВЫХ ГИДРОМАШИН PDF
В. ЖЕГЛОВА, В. ЯГЛИНСКИЙ, Г. КОЗЕРАЦКИЙ, А. ОБАЙДИ, Н. МОСКВИЧЕВ 17-21
ФЕРОЗОНДОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ В ЗАСОБАХ АВТОМАТИЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗАГАЛЬНОЇ МІЦНОСТІ СУДНА PDF
О. ЗАВАЛЬНЮК 22-28
ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗПОДІЛУ МОДУЛЯ ПОЗДОВЖНЬОЇ ПРУЖНОСТІ МЕТАЛУ ВУЗЛА ПАРОГЕНЕРАТОРА ЗІ ЗВАРНИМ ШВОМ №111 І ЙОГО НАВКОЛОШОВНОЇ ЗОНИ PDF
О. КАТОК 29-33
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ИСПЫТАНИЙ ДИСКОВЫХ ОБРАЗЦОВ ПРИ ТЕРМОШОКЕ В 3D ПОСТАНОВКЕ PDF
Е. КОНДРЯКОВ 34-38
ВАРИАНТЫ УЧЕТА КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В БАНДАЖНЫХ ПОЛКАХ ПРИ РАСЧЕТАХ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ ЛОПАТОЧНОГО ВЕНЦА МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ PDF
Я. КРУГЛИЙ 39-44
ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОПОРУ ВТОМІ ГУМОВИХ СУМІШЕЙ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ЕЛЕМЕНТІВ ПНЕВМАТИЧНИХ ШИН ПІСЛЯ ШТУЧНОГО СТАРІННЯ МАТЕРІАЛУ PDF
О. ЛАРІН 45-50
МОДЕЛЮВАННЯ РЕАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРОХОДЖЕННІ РІДИНИ КРІЗЬ МАТЕРІАЛИ PDF
М. РЯБЧИКОВ 51-55
УТОЧНЕНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ОРГАНИЗМА ДЛЯ БИОИМПЕДАНСОМЕТРИИ ПРИ УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИИ PDF
Б. ТКАЧУК, Р. ТОМАШЕВСКИЙ, Е. СОКОЛ, В. ЛЕСОВОЙ 56-62
УЗГОДЖЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ У СКЛАДІ КОГЕНЕРАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ PDF
Є. ЧАЙКОВСЬКА, В. СТЕФАНЮК, І. АБРОСИМОВ 63-67
ДИФУЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ДВОШАРОВИХ МАТЕРІАЛІВ PDF
Г. ЩУЦЬКА 68-72

Інформаційні технології та системи управління

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ PDF
В. ВОСКОБОЙНИК 73-77
НАВЧАННЯ НЕЙРОМЕРЕЖ ІЗ ФУНКЦІЄЮ АКТИВАЦІЇ ДВОПОРОГОВОГО ТИПУ PDF
В. КОЦОВСЬКИЙ 78-83
ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ЕЛЕКТРОННОГО ПРИСТРОЮ ПО ВИХІДНИХ ІМПУЛЬСНИХ І АНАЛОГОВИХ СИГНАЛАХ PDF
О. ЛЕВЧУК 84-89
МЕТОД ИЕРАРХИЧЕСКОГО ОТОЖДЕСТВЛЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ КАДРА АСТРОНОМИЧЕСКОГО ТЕЛЕСКОПА С ФОРМУЛЯРАМИ ЗВЕЗДНОГО КАТАЛОГА PDF
Н. ДИХТЯР, В. САВАНЕВИЧ, Я. МОВСЕСЯН 90-97
ПРОЕКТУВАННЯ WEB ПОРТАЛУ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БАЗИ ДАНИХ З МІГРАЦІЇ ПТАХІВ В АЗОВО-ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ PDF
В. ОСАДЧИЙ, В. ЄРЕМЄЄВ, В. СІОХІН, П. ГОРЛОВ, І. СЕРДЮК, В. ВАСИЛЬЄВ 98-103
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОГРАМНА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ МІКРОКЛІМАТОМ В ЗЕРНОСХОВИЩІ PDF
О. СТРОКАНЬ, В. ПРОКОПЕНКО 104-108
ЕЛЕКТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ МІСЬКИХ АВТОТРАНСПОРТНИХ ПОТОКІВ PDF
В. ДАНЧУК, В. КРИВЕНКО, Р. ОЛІЙНИК, С. ТАРАБАН 109-114
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАЖИГАНИЕМ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ SECU-3L (Lite) PDF
А. ШАБЕЛЬНИКОВ 115-121

Хімічні та харчові технології, екологія

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ ПЕРВАПОРАЦІЙНОГО ОЧИЩЕННЯ ВОДИ PDF
І. БУРТНА, Л. РУЖИНСЬКА, Л. РУДЕНКО 122-126
ТЕРМООПТИМУМ И ТЕРМОСТАБИЛЬНОСТЬ ПЕКТИНМЕТИЛЭСТЕРАЗЫ И ПОЛИГАЛАКТУРОНАЗЫ ФЕРМЕНТНОГО ПРЕПАРАТА ИЗ ЛЮЦЕРНЫ PDF
А. БЕЗУСОВ, Т. НИКИТЧИНА 127-131
КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТІ УПАКОВОК МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ PDF
І. ЗАВАЛЬНЮК 132-136
ДОСЛІДЖЕННЯ ОКИСНЮВАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ГІДРАВЛІЧНИХ ОЛИВ PDF
О. КУЗНЄЦОВА 137-141
РОЗРОБЛЕННЯ ФІЗИЧНИХ МЕТОДИК ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ТВАРИННОЇ СИРОВИНИ PDF
Д. ОДАРЧЕНКО, М. ОДАРЧЕНКО, Т. КАРБІВНИЧА, Є. ГАСАЙ 142-147
ТЕХНОЛОГІЯ НАТУРАЛЬНИХ АРОМАТИЗАТОРІВ ОРІЄНТОВАНИХ НА ВІТЧИЗНЯНУ СИРОВИННУ І АПАРАТУРНУ БАЗУ PDF
Н. ФРОЛОВА, І. СИЛКА 148-152