ДОСЛІДЖЕННЯ ОКИСНЮВАЛЬНОЇ СТАБІЛЬНОСТІ АВІАЦІЙНИХ МІНЕРАЛЬНИХ ГІДРАВЛІЧНИХ ОЛИВ

О. КУЗНЄЦОВА

Анотація


У статті подано результати дослідження структурно-групового складу високомолекулярних продуктів окиснення вуглеводнів та елементного складу золи зразків мінеральної оливи «Гідронікойл FH-51». Встановлено, що при тривалому використанні оливи перебігають процеси термоокиснювального ущільнення олефінів, деструкція антиокиснювальної присадки феніл-α-нафтіламін, утворення асоціатів та високомолекулярних моноолефінових вуглеводнів. Встановлено високий вміст алюмінію, магнію, кальцію, заліза, титану, барію у складі золи, що свідчить про інтенсивне зношування агрегатів гідравлічної системи повітряного судна при тривалому використанні оливи, внаслідок окиснення вуглеводнів оливи.

Ключові слова


окиснення вуглеводнів, елементний склад золи, зношування агрегатів гідравлічної системи

Повний текст:

PDF

Посилання


Doc 9735. «Руководство по непрерывному мониторингу в рамках Универсальной программы проверок организации контроля за обеспечением безопасности полетов», ИКАО, 2011.  [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту: http://www.icao.int.

Інструкція з забезпечення заправлення повітряних суден паливно-мастильними матеріалами і технічними рідинами в підприємствах цивільного авіаційного транспорту України. Наказ Державіаслужби № 416.  [Електронний ресурс] – Режим доступу до сайту: www/uazakon.com/documents/date bh/pggsnwsb/pg7.htm.

Лисіков, Є. М. Роль продуктів зносу трибосполучень гідроприводів в умовах обробоки робочої рідини електростатичним полем./ Є. М. Лисіков, О. С. Шуліка // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. Техніка та технологія виконання будівельних, колійних та перевантажувальних робіт на транспорті. – Харків, 2004. – Вип. 58. – С. 54-58.

Лисіков, Є. М. Формування локальних електричних полів на продуктах зносу поверхонь тертя гідроприводів колійних та будівельних машин/ Є. М. Лисіков, С. В. Воронін, О. С. Шуліка, Є. А. Бобров // Зб. наук. праць УкрДАЗТ. Удосконалення управління експлуатаційною роботою залізниць. – Харків. – 2005. – Вип.66. –

С.112-117.

Шабалина, Т. Н. Влияние состава маловязких гидравлических масел на трибологические свойства / Т. Н. Шабалина, С. Э. Каминский, В. А. Тыщенко // Наука и технологии в промышленности. – 2004. –

№ 2. – С.66-71.

Шейкина, Н. А. Влияние углеводородного и структурно-группового состава основ гидравлических масел РМ и МГ-7-Б на их эксплуатационные свойства / Н. А.Шейкина, В. А. Тыщенко, Т. Н. Шабалина, О. Е. Шабалина //Известия ВУЗов. Серия «Химия и химическая технология» . – 2005. – Т.48. – Вып.10. – С. 43-47.

Шейкина, Н. А. Механизм ингибирующего действия дифениламина в процессе окисления гидравлических масел/ Н. А. Шейкина, Л. В. Петров, Б. Л. Психа, В. В. Харитонов, В. А. Тыщенко, Т. Н. Шабалина // Нефтехимия. – 2006. – Т. 46. – №1. – С. 37-43.

Тыщенко, В. А. Количественная характеристика окисляемости гидравлических масел / В. А. Тыщенко, Б. Л. Психа, В. В. Харитонов, Т. Н. Шабалина, Н. А. Шейкина //Нефтехимия. – 2003. – Т. 43. – №5. –

С. 366-372.

Тыщенко, В. А. Оценка старения гидравлических масел/ В. А. Тыщенко, Т. Н. Шабалина, Е. В. Лобзин, Л. А. Полякова, Л. Д Калинина // Химия и технология топлив и масел. – 1993. – №7. – С.35-36.

Шейкина, Н. А. Кинетическая модель механизма окисления гидравлических масел при 120-140С / Н. А. Шейкина, Л. В. Петров, Б. Л. Психа, В. В. Харитонов, В. А. Тыщенко, Т. Н. Шабалина // Нефтехимия. –2004. – Т. 44. – №4. – С. 284-288.

Гаража, В. В. Очистка авиационных гидравлических и моторных масел от эмульсионной воды и механических примесей в квазипостоянном электрическом поле/ В. В. Гаража, С. А. Халиль // Вестник КМУГА. – К. – КМУГА. – 1998. – №1. – С. 82-87.

Закупра, В. А. Ускоренная жидкостная хроматография масел в производстве сульфонатных присадок / Закупра В. А., Крыгина П. М., Рыбалкин В. Н., Танасов И. И. // Химия и технология топлив и масел. – 1988. – № 9. – С. 35-38.

Полякова, А. А. Молекулярный масс-спектральный анализ нефтей / А. А. Полякова. – М.: Недра, 1973. – 184 с.

Кюреган, С. К. Эмиссионный спектральный анализ нефтепродуктов/ С. К. Кюреган. – М.: Химия, 1969. – 296 с.

Вихрестюк, М. І. Склад, структура і роль кисневмісних сполук в мастильних матеріалах різного призначення/ М. І. Вихрестюк, Ю. Л. Іщук // Катализ и нефтехимия. – 2003. – № 11. − С. 55-61.

Кузнєцова, О. Я. Дослідження старіння мінеральних гідравлічних олив. ІІ. Гомологічно-груповий склад фракцій / О. Я. Кузнєцова // Технологічний аудит та резерви виробництва. – 2015. – №3/4(23). – С. 64-68.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.