ПРОБЛЕМНО-ОРІЄНТОВАНА ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ЕЛЕКТРОННОГО ПРИСТРОЮ ПО ВИХІДНИХ ІМПУЛЬСНИХ І АНАЛОГОВИХ СИГНАЛАХ

О. ЛЕВЧУК

Анотація


У статті описано проблемно-орієнтовану ІТ визначення стану електронного пристрою по вихідних імпульсних і аналогових сигналах на прикладі пристрою для контролю функціонування системи електроживлення радіолокаційної станції, побудовано експертну систему визначення станів за допомогою лінгвістичних змінних та представлено модель прототипу пристрою визначення стану електронного пристрою на основі інтелектуальної технології ідентифікації.

Ключові слова


проблемно-орієнтована інформаційна технологія, електронний пристрій, експертна система, імпульсні сигнали, аналогові сигнали, технологія ідентифікації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Файнзильберг, Л. С. Математические методы оценки полезности диагностических признаков: монография / Л. С. Файнзильберг // Междунар. научно-учебный центр информационных технологий и систем НАН и МОН Украины. – К.: Освіта України. – 2010. – 152 с.

Левчук, О.М. Прогнозування очікуваних результатів на основі інтелектуальної технології ідентифікації / О. М. Левчук // Науково-технічна інформація. – 2010 – №1(43). – С.72-77.

Shtovba, S. D. Ensuring Accuracy and Transparency of Mamdani Fuzzy Model in Learning by Experimental Data / S. D. Shtovba // Journal of Automation and Information Sciences. – 2007. – V. 39 № 8. – P. 39-52.

Rotshtein, A. P. Cause and effect analysis by fuzzy relational equations and a genetic algorithm / A. P. Rotshtein, M. Posner, H. B. Rakytyanska // J. Reliability Engineering & System Safety. – 2006. – № 91 (9), –

P. 1095-1101.

Rotshtein, A. Algebra of Algorithms and Fuzzy Logic in System Reliability Analyses / A. Rotshetin // Journal of Computer and System Sciences International, – 2010. –

№ 49(2). – P. 254-264.

Rotshtein, A. Fuzzy Algorithmic Simulation of Reliability: Control and Correction Resource Optimization /

A. Rotshtein, D. Katel’nikov // Journal of Computer and System Sciences International, – 2010. – № 49(6), –

P. 967-971.

Тарасов, В. О. Патент №56332 Україна. МПК G 01 S 13/00. Пристрій контролю функціонування системи електроживлення електронного пристрою по методу інтелектуальної технології ідентифікації / В. М. Зіненко, О. М. Левчук – № 201007737; заявл. 21.06.2010; опубл. 10.01.2011, Бюл. № 1/2011.

Rotshtein, A. Applied Fuzzy Systems / A. Rotshtein,

H. B. Rakytyanska // J. Fuzzy Evidence in Identification, Forecasting and Diagnosis. – 2012. – № 275. – P. 259-313.

Ротштейн, А. П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткая логика, генетические алгоритмы, нейронные сети / А. П. Ротштейн // Винница : УНІВЕРСУМ-Вінниця – 1999 – 320 с.

Levchuk, O. A system approach in research of the problem-focused information technologies / O. Levchuk // Збірник праць ІV Міжнародної конференції «Нові інформаційні технології в освіті для всіх: інноваційні методи та моделі», м. Київ. – 2009. – С.101 - 104.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.