ДОСЛІДЖЕННЯ ХАРАКТЕРИСТИК ОПОРУ ВТОМІ ГУМОВИХ СУМІШЕЙ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ ЕЛЕМЕНТІВ ПНЕВМАТИЧНИХ ШИН ПІСЛЯ ШТУЧНОГО СТАРІННЯ МАТЕРІАЛУ

О. ЛАРІН

Анотація


У роботі визначаються показники опору втомі гумової суміші матриці каркасу пневматичних шин  та закономірності їх зміни внаслідок старіння. Дослідження проводяться експериментально з плоскими зразками на розтяг із циклічним завданням деформацій. Окремо досліджувались зразки матеріал до та після старіння. Старіння задавалось штучно шляхом тривалої витримки зразків в термокамері на фіксованій підвищеній  температурі. Проведено порівняльний аналіз зміни параметрів кривих утоми з часом в наслідок старіння. В роботі також запропоновано апроксимацію зміни базового числа циклів до відмови з часом внаслідок старіння

Ключові слова


зразки гуми, старіння, експериментальні тести на втому, каркас пневматичної шини

Повний текст:

PDF

Посилання


Юрченко, А. Н. Автомобильные шины (требования, эксплуатация, износ) / А. Н. Юрченко.– Харьков: ДП ХМЗ «ФЭД». – 2003. – 115 с.

Clark, S. K. Mechanics of Pneumatic Tires, US Department of Transportation, Dot HS 805952, Washington, DC,2006.

Ларин, А. А. Исследование закономерностей деформирования пневматических шин в контакте с дорогой у учетом наличия эксплуатационной деградации материала / Ю. В. Арефин, А. А. Ларин // Механіка та машинобудування: Наково-технічний журнал. – Харків: НТУ «ХПІ».– 2011.– №2. – C. 52–57.

Овчаров, В. И. Свойства резиновых смесей и резин: оценка регулирование, стабилизация / В. И. Овчаров, М. В. Бурмистр, А. Г. Смирнов, В. А. Тютин, В. В. Вербас, А. П. Науменко. – М.: «САНТ–ТМ» .– 2001.– 400 с.

Baldwin, J. M. Rubber aging in tires. part 1: field results / J. M. Baldwin, D. R. Bauer, K. R. Ellwood // Polymer Degradation and Stability. – 2007. – Vol. 92, No. 1. –

P. 103-109.

Bauer, D. R. Rubber aging in tires. part 2: accelerated oven aging tests / D. R. Bauer, J. M. Baldwin, K. R. Ellwood // Polymer Degradation and Stability. – 2007. – Vol. 92,

No. 1. – P. 110-117.

Choi, J.-H. Heat aging effects on the material property and the fatigue life of vulcanized natural rubber, and fatigue life prediction equations / J.-H. Choi, H. Jin Kang, H.-Y. Jeong [et al.] // Journal of Mechanical Science and Technology. – 2005. – Vol. 19, No. 6. – P. 1229-1242.

Huang, D. Development of a service-simulating, accelerated aging test method for exterior tire rubber compounds i. cyclic aging / D. Huang, B. J. LaCount, J. M. Castro, F. Ignatz-Hoover // Polymer Degradation and Stability. – 2001. – Vol. 74, No. 2. – P. 353-362.

Hansaka, M. Investigation on aging of train rubber hose. / M. Hansaka, M. Ito, N. Mifune // Quarterly Report of RTRI. – 1999. – Vol. 40, No. 2. – P. 105-111.

LaCount, B. J. Development of a service-simulating, accelerated aging test method for exterior tire rubber compounds ii. design and development of an accelerated outdoor aging simulator / B. J. LaCount, J. M. Castro, F. Ignatz-Hoover // Polymer Degradation and Stability. – 2002. – Vol. 75, No. 2. – P. 213-227.

Woo, C. S. Heat-aging effects on the material properties and fatigue life prediction of vulcanized natural rubber / C. S. Woo, W. D. Kim // e-Journal of Soft Materials. – 2006. – Vol. 2. – P. 7-12.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.