ТЕХНОЛОГІЯ НАТУРАЛЬНИХ АРОМАТИЗАТОРІВ ОРІЄНТОВАНИХ НА ВІТЧИЗНЯНУ СИРОВИННУ І АПАРАТУРНУ БАЗУ

Н. ФРОЛОВА, І. СИЛКА

Анотація


Проведено наукові і практичні дослідження технології, яка впроваджує фракційну вакуумну дистиляцію в переробку ефірних олій, що дозволяє отримати серію натуральних харчових ароматизаторів з однієї ефірної олії. З’ясовано технологічні стадії, встановлено параметри процесів, визначено якісні показники готових ароматизаторів. Розроблено апаратурно-технологічну схему виробництва натуральних ароматизаторів, а також рецептури ароматизаторів для внесення в харчові продукти.

Ключові слова


натуральний ароматизатор, ефірна олія , коріандр, фракціонування, технологія

Повний текст:

PDF

Посилання


Шелавина, Е. Погружаясь в ароматы мира / Е. Шелавина // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://chin-ru.com/rynok-aromatizatorov/.

Koroch, A. R., Juliani, H. R., Zygadlo, J. A. Bioactivity of essential oils and components // Flavour and Fragrances. Ed.R.G.Berger. New York: Springer, 2007. P. 87-115.

Касьяненко, М. К. Возрождая индустрию ароматов [Електронний ресурс] / День. – 2009. – 13 августа. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/uk/article

/ekonomika/vidrodzhuyuchi-іndustriyu-aromativ.

Гасуха, Л. О. Сучасний зміст продовольчої безпеки та її регіональний прояв – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/

en_re/2011_8_1/85.pdf.

Stuart, G. R. Deterpenation of Brazilian orange peel oil by vacuum distillation / G. R. Stuart, D. Lopes, J. V. Oliveira // Journal of the American Oil Chemists' Society. – 2001. –

Т. 78. – № 10. – С. 1041-1044.

Arce, A. Essential oil terpenless by extraction using organic solvents or ionic liquids A. Arce // AIChE journal. – 2006. – Т. 52 – № 6. – С. 2089-2097.

Lago, S. Improved concentration of citrus essential oil by solvent extraction with acetate ionic liquids S. Lago // Fluid Phase Equilibria. – 2014. – Т. 361. – С. 37-44.

Gironi, F. Continuous countercurrent deterpenation of lemon essential oil by means of supercritical carbon dioxide: Experimental data and process modellin / F. Gironi, M. Maschietti // Chemical Engineering Science. – 2008. – Т. 63. – №. 3. – С. 651–661.

Hu, Z. Fractionation of Ligusticum Chuanxiong by Adsorption in Supercritical Carbon Dioxide / Z. Hu // Industrial & Engineering Chemistry Research. – 2012. –

Т. 51. – № 44. – С. 14496-14502.

Su, Z. Q. Isolation of (-) Patchouli Alcohol from Patchouli Oil by Fractional Distillation and Crystallization. / Z. Q. Su, X. L. Wu, M. J. Bao [et al.] // Tropical Journal of Pharmaceutical Research. – 2014. № 13. – Р. 359-363.

García-Risco, M. R. Fractionation of thym Thymus vulgaris by supercritical fluid extraction and chromatography / M. R. García-Risco // The Journal of Supercritical Fluids. – 2011. – Т. 55. – №. 3. – С. 949-954.

Sakamoto, K. Differential recovery of terpene hydrocarbons and oxygenated compounds from condensates containing essential oil discharged during concentration of citrus juices using a ceramic membrane / K. Sakamoto et al. // Food Science and Technology Research. – 2003. – Т. 9. – №. 1. – С. 11-16.

Fang, T. Combination of supercritical CO2 and vacuum distillation for the fractionation of bergamot oil / T. Fang et al. //Journal of agricultural and food chemistry. – 2004. –

Т. 52. – №. 16. – С. 5162-5167.

Бондаренко, Е. Ю. Совершенствование технологии переработки плодов кориандра способом паровой перегонки с использованием физико-химических методов // автореферат на соискание степени канд. техн. наук / Краснодар, 2010. – 26 с.

Matasyoh, J. C. Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil of Coriandrum sativum / J. C. Matasyoh, Z. C. Maiyo, R. M. Ngure [et al.] // Food Chem. – 2009. – Т. 113. – Р. 526-529.

Фролова, Н. Е. Ідентифікація компонентів ефірних олій в режимі препаративного виділення / Н. Е. Фролова,

В. О. Усенко, І. М. Мацко // Харчова промисловість. – 2005. – №4. – С. 79-82.

Пат. № 19438 Україна, МПК7 C10G 7/00, B01D 3/14. Малогабаритна пересувна установка для фракційної перегонки вуглеводневих конденсатів. / Гориславець С. П., Ільєнко Б. К., Левченко В. П., опубл. 25.12.1997.

Пат. №18131 Україна, МПК7 С11 В1/10, С11 В9/02. Спосіб отримання натуральних ароматизаторів «Коріандровий аромат» / Усенко В. О., Фролова Н. Е., Чепель Н.В., опубл.16.10.2006, Бюл. №10.

Пат. № 93835 Україна, МПК С12 G3/00/ Горілка особлива «Капітан» / Українець А.І., Фролова Н.Е., Чепель Н.В., Усенко В.О.; замовник і патентовласник Націон. унів.-т харч. техн. –. № 201005991; заявл. 18.05.2010, опубл. 10.01.2011, Бюл. № 1.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.