РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПТИМАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВНЫХ КОМПОНЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ

В. ВОСКОБОЙНИК

Анотація


В данной работе рассматриваются основные конструктивно-технологические особенности технических устройств обработки информации. Уделено особое внимание плоским конструктивным узлам, как наиболее подверженным внешним дестабилизирующим факторам. Исследуется оценка зависимости динамических характеристик отдельных компонентов радиоэлектронных средств от внесения ими локальных характеристик в общую конструктивную систему. Определены основные задачи решения конструкторских задач. Предложен алгоритм математического моделирования и оптимального проектирования плоских конструктивных узлов.


Ключові слова


технические средства приема-передачи информации, надежность, математическое моделирование, оптимизация, оптимальное проектирование

Повний текст:

PDF

Посилання


Недоступ, Л. А. Забезпечення якості та надійності радіоелектронних пристроїв шляхом комплексної оптимізації процесів виробництва / Л. А. Недоступ, Ю. Я. Бобало, М. Д. Кіселичник, О. В. Лазько // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. – 2005. – № 534. – С. 45-51.

Волочій, Б. Ю. Методика визначення показників надійності відмовостійких програмно-апаратних радіоелектронних систем / Б. Ю. Волочій, Л. Д. Озірковський, Т. І. Панський, О. В. Муляк // Вісник НТУУ «КПІ». – 2013. – № 55. – С. 71-79.

Черкесов, Г. Н. Надежность апаратно-программных комплексов: Учебное пособие / Г. Н. Черкесов. – СПб.: Питер. – 2005. – 479 с. – ISBN 5-469-00102-4.

Иыуду, К. А. Метематические модели отказоустойчивых вычислительных систем / K. A. Иыуду, С. А. Кривощеков. – М.: Изд-во МАИ. – 1989. – 144 с.

Волочій, Б. Ю. Технологія моделювання алгоритмів поведінки інформаційних систем / Б. Ю. Волочій. – Львів: Вид-во НУ “Львівська політехніка”. – 2004. –

с.

Чернов, А. В. Классификация моделей надежности программного обеспечения / А. В. Чернов, И. Г. Паращенко // Инженерный вестник Дона. – 2012. –

№ 4. – 3 с.

Friedman, M. A. Reliability techniques for combined hardware and software systems / M. A. Friedman, P. Y. Tran, P. L. Goddard; Final technical report; Rome Laboratory Air Force Systems Command, Griffiss Air Force Base. – New York. – 1992. – 286 p.

Luy, M. R. Handbook of software reliability engineering /

M. R. Luy – Ca.: IEEE Computer Society Press, 1996.

Musa, J. D. Software Reliability Models: Concepts, Classification, Comparisons, and Practice / J. D. Musa, K. Okumoto // Electronic Systems Effectiveness and Life Cycle Cost-ing. – 1983. – Vol. 3. P. 395-423. [CrossRef]

Bohdan, V. The software for the analysis of reliability of fault-tolerant radio-electronic systems / B. Volochiy, L. Ozirkovskyy, P. Klochko // Uradzenia i systetemy radioelektronic-zne UiSR’09 : III Konferencja naukowa, 23-25 wresnia 2009 / Wojskowa Akademia Techniczna. – Soczewka, 2009.

Мандзій, Б. Автоматизація моделювання поведінки радіоелектронних інформа-ційних систем / Б. Мандзій, Б. Волочій, Л. Озірковський, П. Клочко // Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2009): IV Міжнарод-на науково-технічна конференція, 8-10 жовтня 2009 / ВНТУ. – Вінниця. – 19 c.

Сташевський, З. П. Особливості проблеми синтезу систем захисту інформації у структурних підрозділах МНС України / З.П. Сташевський, Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України. – 2012. – Вип. 22.10. – С. 79-96.


Пристатейна бібліографія ГОСТ
Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.